Dumnezeu- Izvorul bunătăţii

Ce înseamnă că Dumnezeu este bun? Este El bun deopotrivă cu cei buni şi cu cei răi ? Înseamnă oare aceasta că Dumnezeu ne lasă să trăim aşa cum ne place şi nu intervine ca să pedepsească  nelegiuirea, pentru că El este bun?

Bunătatea- un atribut al  lui Dumnezeu

Bunătatea lui Dumnezeu pentru omenire

Unul din atributele lui Dumnezeu este bunătatea sau mila ,îndurarea, trăsătură de caracter care arată relaţia  cu creaţia Sa. Împăratul David, a cântat mult bunătatea lui Dumnezeu în cartea Psalmilor, atunci când Îl laudă pe Dumnezeu şi spune:

Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.(Psalmii 86:15) Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El(Psalmii 103: 11).Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.(Psalmii 86:5). Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă face să mai trag nădejde:  bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,  ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! (Plângerile lui Ieremia 3: 21-23).

Bunătatea lui Dumnezeu este mare, nu are limite şi ţine veşnic, este nesecată ca un izvor, se înnoieşte şi este gata întotdeauna să ofere cât mai mult.

Bunătatea lui Dumnezeu se vede în :

-protecţia  pe care o oferă celor ce o caută, fiind presaţi de duşmani sau de pericol

Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată, Tu, care scapi pe cei ce caută adăpost şi-i izbăveşti de potrivnicii lor prin dreapta Ta!(Psalmii 17:7)

-iertarea  fărădelegilor şi în  dreptate, adică răsplăteşte pe fiecare  potrivit cu faptele sale , pedepseşte păcatele părinţilor în copii până la al treilea, patrulea neam , dar se îndură până la al miilea neam. Deci, bunătatea lui Dumnezeu nu neagă dreptatea Sa, căci unii se îngâmfă şi cred că Dumnezeu nu va pedepsi niciodată, El este bun şi pot trăi cum vor. În bunătatea Sa, El  îi pedepseşte ca să le arate starea şi să se schimbe.

A Ta, Doamne, este şi bunătatea, căci Tu răsplăteşti fiecăruia după faptele lui.(Psalmi 62:12)

Domnul este încet la mânie şi bogat în bunătate, iartă fărădelegea şi răzvrătirea; dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam.(Numeri 14:18) Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.(Deuteronomul 7:9)

– faptul că “arată  păcătoşilor calea”(Psalmi 25: 8)

-îndeamnul  la pocăinţă pentru cei care trăiesc o viaţă departe de Dumnezeu şi dispreţuiesc bunătăţile Lui:

Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?(Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 2:4)

Dumnezeu are o îndelungă răbdare şi aşteaptă ca toţi oamenii să vină la pocăinţă, de aceea El nu pedepseşte îndată.

Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat prin Iisus Hristos

Pentru că Îi pasă atât de mult de oameni, Dumnezeu Şi-a arătat dragostea şi bunătatea Sa nemărginită prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul Nostru, aşa cum le aminteşte şi Pavel în epistolele sale celor din Efes şi lui Tit:

ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.(Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 2:7)

Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni,(Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel 3:4)

În bunătatea Sa, Dumnezeu ne oferă o şansă de a fi mântuiţi pentru a moşteni Împărăţia lui Dumnezeu  şi aceasta are loc doar dacă  intrăm în legământ cu El, prin pocăinţă şi credinţă în Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu venit să ridice păcatul lumii.  Dumnezeu să ne ajute să înţelegem până la capăt ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu şi la ce ne îndeamnă ea şi să trăim o viaţă în apropiere şi dependenţă de Dumnezeu ca să avem parte zilnic de bunătăţile Lui!