Dumnezeu există şi Îi pasă de tine!

Cartea „Dumnezeule exişti?” a fost scrisă de Kay Arthur, autoare a peste 100 cărţi ce au ca scop înţelegerea Scripturii. Cursul este alcătuit din 13 lecţii ce se bazează pe Evanghelia după Ioan. Cursul este foarte folositor, îndeosebi celor care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu, pentru că arată faptul că Dumnezeu există, cunoaşte şi iubeşte pe fiecare.

Cursul „Dumnezeule exişti?” ne oferă o înţelegere a divinităţii Domnului şi a unităţii dintre Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt. Prin semnele făcute de Isus pe pămînt, Evanghelia după Ioan are drept scop demonstrarea faptului că Isus este Fiul lui Dumnezeu:

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acesstea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd în El, să aveţi viaţa în Numele Lui. (Ioan 20:30-31)

Acest studiu m-a ajutat foarte mult să-mi întăresc credinţa în unitatea Sfintei Treimi. Cursul scoate în evidenţă grija şi dragostea pe care o poartă Dumnezeu pentru fiecare om. Un exemplu este rugăciunea lui Isus înainte de a fi arestat: nu S-a gîndit să fugă din Ierusalim pentru a putea scăpa în altă localitate sau să Se ascundă undeva, ci în acele ultime momente, El s-a rugat pentru ucenicii Săi şi pentru cei ce vor crede în Numele Lui.

Recomand tuturor acest studiu! Cursul acesta și altele sunt în vânzare în fiecare duminică la biserica „Buna Vestire” din Chișinău.