Dumnezeu să binecuvânteze Moldova (la aniversarea de 20 de ani de la proclamarea independenței)

Mi-a plăcut sloganul lansat de PublikaTV şi seria de interviuri prin care oamenii s-au exprimat cu privire la cei 20 de ani de independenţă a ţării şi aşteptările, sau dorinţele pe care le au pentru Moldova în viitor. În timp ce ascultam pe alţii, m-am gândit ce înseamnă pentru mine aceşti 20 de ani de independenţă, ce a fost bine, ce mi-aşi fi dorit să fie altfel şi cum aşi vrea să văd Moldova în viitor.

Cum a fost cu 20 de ani în urmă?

Eram student la facultatea de istorie a Universităţii de Stat şi treceam în anul IV. Ca unul care îmi iubesc şi mi-am iubit totdeauna ţara, am luat parte activă la evenimentele care aveau loc în societate împreună cu colegii mei de facultate şi cu mulţi alţi tineri de vârsta noastră. Încă pe când eram anul I la facultate, profesorul de istorie antică, domnul Vladimir Potlog ne-a recomandat să citim Biblia fără care nu putem înţelege şi cunoaşte istoria. Am depus tot efortul să o găsesc şi după ce am reuşit  să o cumpăr doar de la piaţa neagră, am început a o citi. Mi-a luat timp să înţeleg mesajul ei central cu privire la  pocăinţă şi naşterea din nou, fără de care nimeni nu poate vedea şi întra în Împărăţia cerurilor. Dar, la mărturia instructorului meu de Taekwon-Do Ion Cheptene şi văzând schimbarea care a făcut-o Dumnezeu în viaţa lui, la exact două luni după proclamarea independenţei Republicii Moldova, în data de 27 noiembrie 1991, am întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos şi am primit şi eu iertare şi eliberare din robia păcatului în care m-am aflat până atunci. Odată venit în viaţa mea, Duhul Sfânt a făcut o foarte mare transformare şi soţia spune că este cea mai dramatică transformare pe care a văzut-o vreo dată să se întâmple în viaţa unui om. Nu la mult timp după aceasta Dumnezeu mi-a dat harul să cunosc şi să devin ucenicul unor slujitori şi învăţători deosebiţi în Evanghelie – Mia şi Costel Oglice, care m-am învăţat Cuvântul lui Dumnezeu în profunzime.

Ce s-a întâmplat în 20 de ani de independenţă?

În scurta perioadă de independenţă, Republica Moldova s-a confruntat şi se confruntă cu multe probleme, dar, aceasta a fost poate unica perioadă din istoria acestui pământ când a existat cu adevărat libertate religioasă. Statul a respectat mai mult ca oricând libertatea religioasă a omului şi toţi am avut şi avem acces la Biblie şi posibilitatea de propovăduire a mesajului Evangheliei. Ba mai mult, au fost şi încercări de dialog interconfesional cum nu au mai existat altă dată.

Întoarcerea la comunism şi perioada de 8 ani când acest partid a fost la guvernare este durerea anilor de independenţă. Nicăieri nu s-a mai întâmplat în spaţiul ex-sovietic ca să vină la putere din nou partidul comunist pe cale democratică. Poporului Evreu i-a luat o noapte să iasă din Egipt, dar a fost nevoie de 40 de ani de pribegie prin pustie ca să iasă Egiptul din ei pentru că poporul de multe ori a uitat robia grea în care s-au aflat şi a privit înapoi tânjind după usturoiul şi castraveţii din Egipt, în loc să privească prin credinţă înainte, la ţara Canaan pe care a promis Dumnezeu să le-o dea în stăpânire. Dumnezeu să ne ajute şi pe noi, cetăţenii Republicii Moldova, să privim înainte prin credinţă şi nu la pâinea de 16 copeici sau salamul de 2 ruble uitând cum au fost distruse locaşurile de închinare şi credinţa din sufletele oamenilor.

Încă de la începutul independenţei Republicii Moldova s-a început o renaştere spirituală şi întoarcere la credinţă. Dar, foarte repede a fost înăbuşită de materialism şi formalism religios care a rezultat în decadenţă morală. Doar propovăduirea învăţăturii sănătoase a Domnului Isus şi credinţa din inimă poate aduce  pe fiecare om într-o relaţie adevărată cu Dumnezeu.

Este normal la orice aniversare să priveşti înapoi şi să faci un bilanţ al realizărilor. Aceşti 20 de ani din viaţa mea i-am dedicat slujirii lui Hristos şi oamenilor în Evanghelie. Dumnezeu ne-a dat harul ca împreună cu soţia mea Anastasia să le spunem mesajul mântuirii multor oameni, să-i conducem la pocăinţă şi naştere din nou şi să-i învăţăm din Sfintele Scripturi. Îi mulţumesc lui Dumnezeu care a binecuvântat lucrarea Asociaţiei “Învăţătură din Cuvânt” pe care am privilegiul să o conduc şi pentru lucrările care m-a ajutat să le iniţiez cum sunt Clubul de Taekwon-Do “Stolas Leukas”, şcoala de studiere a limbii engleze “English for a New Life”, şcoala de computere “ScripTehInfo”, portalul Moldova Creștină  şi alte lucrări.

Tot în aceşti ani Dumnezeu ne-a dăruit 3 copiii minunaţi: Tica, David şi Daniel.  Mulţumim Lui că i-a binecuvântat cu sănătate, creştere bună şi i-a ferit de primejdii. Ne rugăm să-i folosească cu multă putere pentru slava Numelui Său.

Plantarea şi păstorirea Bisericii “Bunăvestirea” ocupă un loc deosebit şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru toţi creştinii care fac parte din această biserică şi slujesc cu multă dedicare în Evanghelie fiind gata să răspundă la orice nevoie a oamenilor conform învăţăturii Mântuitorului.

Privind spre viitorul Republicii Moldova

Îmi doresc şi mă rog ca să ne binecuvânteze Dumnezeu ţara. Să ne dea prosperitate, pace şi multă credinţă şi evlavie în sufletele oamenilor ca să fim cu adevărat un popor creştin şi  plăcut lui Dumnezeu. Visez la zile când la conducerea ţării vor veni creştini adevăraţi, oameni integri a căror “da” este “da” şi “nu” este “nu” şi care vor trăi învăţătura creştină în fiecare zi fără să se folosească de Biserică pentru aşi face PR.

Dumnezeu să ne ajute să fim o naţiune cu adevărat creştină, care stă ferm pe valorile Bibliei. Să nu mai avem ruşinea şi durerea de a vedea miniştri şi politicieni care se bat în piept că sunt “creştini ortodocşi” în timp ce promovează şi votează legi anti-creştine şi anti-umane.

Să ne ajute Dumnezeu să avem mai multe posturi de televiziune la care să fie propovăduită învăţătura creştină, iar “inamicii publici” care astăzi batjocoresc tot ce este sfânt să se pocăiască de răul pe care l-au făcut şi îl fac şi să se întoarcă din inima la Dumnezeu.

Să ne ajute Dumnezeu şi prin obiectul Religia să-i învăţăm pe copiii în şcoli adevărurile Bibliei. Să-i înveţe dragoste de Dumnezeu şi de aproapele şi nu păreri sau obiceiuri omeneşti care nu aduc mântuire şi nu sunt de nici un folos în relaţia cu Dumnezeu sau cu oamenii.

Eu sunt Moldova. Tu eşti Moldova. Toţi care locuim în această ţară suntem Moldova. Vă felicit din inimă cu sărbătoarea Independenţei Republicii Moldova! Dumnezeu să binecuvânteze Moldova.