Înainte de creaţie exista materia?

Întrebare:

“Întrebarea mea este urmatoarea:materia planetei noastre exista înainte de geneza? Ştiu că la început Dumnezeu a zis să se despartă apele de uscat, insemna că deja exista materia (apa si pamant) ? Sau totul a fost creat din nimic,odata cu creatia vegetatiei si a omului? Multumesc”

Să recapitulăm ce a creat Dumnezeu în fiecare zi:
În prima zi au fost create cerurile , Pământul şi lumina.

“La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.
Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.”

Se pare că tot Pământul era acoperit de apă.

În ziua a doua au fost despărţite apele de ape – cele deasupra cerului şi cele de sub cer.

“Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.” Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost.”

În ziua a treia Dumnezeu a creat plantele.

“Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost.”

În ziua a patra Dumnezeu a creat Luna, Soarele şi restul universului.

“Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.”

După cum ai observat – de fiecare dată când a creat Dumnezeu, acel obiect nu exista înainte.
În ziua a patra se observă cel mai bine acest lucru – Dumnezeu a creat din nimic întregul univers.

În ziua a cincea Dumnezeu a creat peştii şi păsările.

“Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”

În ziua a şasea Dumnezeu a creat animalele şi , în mod special, omul.

“Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”

Dumnezeu a creat totul din nimic. Apa şi pământul au fost materialele din care Dumnezeu a creat plantele, animalele şi omul, dar aceasta nu a fost suficient pentru crearea stelelor şi planetelor mult mai mari ca şi Pământul.

“Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.” (Evrei 11:3)

Acceptarea faptului că Dumnezeu a creat toate lucrurile din nimic , o putem face doar prin credinţă în El.