(VIDEO) Două săptămâni în studiere zilnică a cărții FAPTELE APOSTOLILOR

În 750 localități din cele 1667 din Republica Moldova nu este o biserică evanghelică, iar în 1069 nu este o biserică baptistă. Nu este văzută urgentă lucrarea de misiune de către slujitorii creștini. Aceasta ar fi cauza de bază, după cum susține Vasile Filat, directorul Misiunii PRECEPT MINISTRIES MOLDOVA.

Sunt foarte impresionat de oamenii care au venit la sesiune. Au venit la sesiune aici peste 70 de lideri, la școala TIMOTEI au venit peste 35 de tineri. Toți învață cu foarte multă pasiune. În fiecare zi avem o oră când ascultăm mărturiile participanților despre lucrarea pe care o fac. Aceste mărturii mă încurajează tare pe mine, însuflețesc tare pe cei ce participă. (Vasile Filat)

Domnul Isus a dat creștinilor însărcinarea să fie martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Creștinii din Moldova încă nu au ajuns în TOATĂ Moldova. Sesiunea Faptele Apostolilor care s-a desfășurat la Chișinău a fost un imbold pentru misionari, slujitorii bisericilor să ia decizii concrete în vederea lansării lucrării de misiune în localitățile din Moldova unde nu este o prezență evanghelică. Astfel, au fost planificate diferite activități cu studiu biblic: deschiderea grupelor de Taekwon-Do în 5 localități fără biserică evanghelică, tabere de zi în 22 de localități, tabere de engleză în 4 localități, deschiderea grupelor de studiu biblic pe la rude în 3 localități. De asemenea, s-a decis abonarea la ziarul MOLDOVA CREȘTINĂ a 91 de instituții de învățământ din cele 1377 din toată țara. Acestea vor primi săptămânal ziarul cu mesaj biblic. Au mai rămas să fie abonate 1286. Toate aceste acțiuni sunt planificate în vederea plantării de biserici în aceste localități.

Faptele Apostolilor partea 1 la Chișinău

Cei 75 de studenți ai Institutului de Studiu Biblic Inductiv, pastori, diaconi, misionari, slujitori ai Evangheliei, au studiat manualul FAPTELE APOSTOLILOR timp de două săptămâni.

Am ales cartea FAPTELE APOSTOLILOR, pentru că este un manual recent tradus. Învățătorii mei, Mia și Costel Oglice l-au tradus din limba engleză și în 2015 a apărut de sub tipar manual. Este în două părți manualul de studiu biblic și a fost tradus în limba română și în limba rusă. Am ales să studiem acest manual, pentru că în țara noastră avem toate resursele ca să putem planta biserici, dar până în prezent rămân 750 de localități din țară unde nu există prezență evanghelică. De la an la an, cifra aceasta o repetăm. Toți zicem că este important să facem ceva, dar în mod concret nu mergem să facem ceva.
Rugăciunea mea a fost ca fiecare din noi, studiind faptele apostolilor, să vedem felul cum trăiau viața normală creștină care era atunci, să vedem intensitatea acelei vieți, dar să vedem și faptul că acolo se acționa și nu erau termeni lungi și Evanghelia se răspândea cu multă putere. (Vasile Filat)

Studenții au luat decizii pentru anul 2017 și pentru fiecare lună în parte, înflăcărați de activitatea intensă a apostolilor, de munca lor zilnică grea în propovăduirea Evangheliei, au cerut îndrăzneală ca să vestească cu putere Cuvântul lui Dumnezeu, după cum a dat Dumnezeu apostolilor:

… toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Faptele Apostolilor 4:31)

Faptele Apostolilor nu este o simplă carte istorică despre anumite persoane din istorie și cu cei se ocupau aceste persoane încă atunci când a luat naștere Biserica lui Hristos. Am învățat mult mai mult decât atât, principii ale vieții Bisericii și în ce constă această viață creștinească. Aceasta nu este ceva inventat strategic de lideri, vreo strategie de lucru specială, ci anumite momente importante din viața Bisericii cu un anumit scop. Aceasta nu este doar o teorie pe care o citim, ci acestea sunt aplicabile în viața Bisericii și acestea sunt văzute în viața Bisericii primare. Am văzut aceasta aplicat și în viața celor care au spus mărturiile la această sesiune – pastori, slujitori, lideri de studiu biblic. Aceleași principii sunt foarte actuale și aplicabile și în ziua de azi în viața Bisericii.

La sesiune studenții sunt învățați să structureze lecțiile cursului într-un plan de predare și învață să le predea, astfel încât să poată deschide grupe de studiu biblic și să facă ucenici:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. (Matei 28:19-20)

Chiar ieri am făcut o provocare studenților după ce am studiat capitolul 8 din cartea Faptele Apostolilor și am văzut cum Evanghelia a ieșit din Ierusalim când s-a început prigoana. Ucenicii au început atunci plantarea de biserici în Iudeea, Samaria, Galileea. La încheierea lecției am mai prezentat o dată statisticile și am făcut provocarea să mergem în localitățile unde nu este prezență evanghelică și să începem punte de misiune. Am avut un răspuns foarte frumos. Cred că se va începe lucrarea de misiune în vreo 40 de localități noi. Acesta este un rezultat extraordinar și o cifră concretă, acțiuni concrete au fost planificate. (Vasile Filat)

Ce bine am înțeles la această sesiune ce înseamnă să fii martor și ce înseamnă ”Duceți-vă!”. Merg acum acasă să aduc acest mesaj și familiei și bisericii. Este atât de important și atât de urgent. (Alexandru Buzilă, pastor la biserica ”Maranata” din satul Giurgiulești)

Abia aștept să mă întorc din nou în sat de unde vin ca să aplic ce am învățat și sunt sigură că studiile pe care le voi face vor aduce rod așa cum ne învață Scriptura. (Veronica Roșca, satul Colibași)

În fiecare zi de sesiune a fost lăsat timp pentru mărturii. Fiecare a învățat din experiențele și activitatea altora și s-au rugat unii pentru alții.

Slujitorii veniți la sesiune au fost îndemnați să păstreze disciplina zilnică de studiere a Sfintelor Scripturi, așa cum stăruiau apostolii și primii creștini și astfel disciplina lor duhovnicească aducea roade impresionante atunci:

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. (Faptele Apostolilor 2:42)

Am înțeles atât de clar la această sesiune ce face lucrarea să stea pe loc, să nu crească. Dacă nu învață biserica disciplina duhovnicească sănătoasă, normală a unei bisericii vii, nu poate fi creștere nicidecum. Biserica trebuie învățată să stăruiască în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și în rugăciune. (Oprea Igor, biserica ”Harul Mântuirii” din satul Antonești)

Am înțeles bine la acest Institut ce este necesar pentru creșterea bisericilor – studiu biblic. Aceasta cred că este problema în multe biserici ale noastre. Nu este alt lucru, decât unul singur – ne lipsește studiul biblic. De obicei oamenii spun că le este suficient să facă ceea ce deja cunosc, dar aceasta este și problema, pentru că nu cunoaștem suficient, nu suntem încurajați de Cuvântul lui Dumnezeu. Cum să faci lucrare dacă tu nu ești crescut? (Mihai Manole, slujitor la biserica din satul Manta)

Sesiunea s-a desfășurat la Chișinău din 2 până în 13 ianuarie 2017 și a fost predată de Vasile Filat, directorul Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova.