De ce i-au dat Domnului Isus să bea oțet și vin cu fiere?

Puțini se gândesc la răspunsul de ce ostașii și-au bătut joc de Domnul Isus, dândui-I să bea oțet și vin cu fiere, de aceea voi răspunde la întrebarea care mi-a fost adresată:

Spuneți-mi, vă rog, de ce la răstiginrea Domnului Isus, când El a zis că Îi este setea, i s-a dat să bea oțet și vin cu fiere? 

Despre acest eveniment este relatat în fiecare din cele patru Evangheliii din Noul Testament (Matei, Marcu, Luca și Ioan). În Evanghelia după Luca scrie:

Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!” (Luca 23:35-37)

Ostașii romani care și-au bătut joc de Domnul Isus erau oameni batjocoritori și au făcut mai multe rele ca să-L înjosească. Oțetul și vinul cu fiere care i-au dat să bea au fost doar unele dintr-un șir de batjocuri care I le-au făcut Mântuitorului. Iată ce mai scrie în Evanghelia după Matei:

Ostaşii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul Lui toată ceata ostaşilor. L-au dezbrăcat de hainele Lui şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi scuipau asupra Lui şi luau trestia şi-L băteau în cap. După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. Pe când ieşeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”, I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea. (Matei 27:27-34)

Dar mai este ceva important! Chiar dacă ostașii romani nici măcar nu puteau să știe, prin ei se împlinea profeția mesianică din Vechiul Testament care o găsim în Psalmul 69, unde scrie astfel:

Ei îmi pun fiere în mâncare, şi, când mi-e sete, îmi dau să beau oţet. (Psalmi 69:21)

Vinul cu fiere și oțetul care I-au fost date Domnului Isus au fost o batjocură pe moment, dar a fost împlinirea unei profeții care era menită să le arate tuturor martorilor ce cunoșteau Vechiul Testament că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Păcat că așa puțini din ei au luat seama la mesajul pe care a vrut Dumnezeu să li-l transmită chiar și prin această batjocură a ostașilor.

Dumnezeu insistă și azi să ajungă la noi mesajul Evangheliei. Articolul acesta pe care îl citești acum este tot un fel al Lui de a te conduce spre Hristos. Dacă nu ai intrat încă în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, grăbește-te să crezi din toată inima în El, să te pocăiești de păcatele tale și să fii de azi înainte un adevărat ucenic al Lui. Lasă păcatul și începe să trăiești pentru neprihănire. Părăsește calea cea largă care duce la pierzare și vino să mergi pe calea îngustă care ducă în Împărăția Cerurilor, căci Domnul Isus a spus că El, doar El este calea, adevăru și viața și nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât doar prin credință în El.