(doc) EXCLUSIV! Vezi cine a dat curs cărţii “Sexul povestit celor mici”.

Astăzi, după participarea mea la conferinţa de presă „Cartea „Sexul povestit celor mici”- genocid împotriva copiilor” din partea Asociaţiei „Pentru Familie”, am mers, împreună cu un membru de la Asociaţia „Pro-Ortodoxia” şi un reporter de la Radio-Moldova la Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii, pentru a afla mai multe detalii despre istoricul acestei cărţi controversate.

Potrivit directorului Agenţiei, dl.Ilie Vancea, deşi cartea a fost tipărită şi distribuită în librării începînd cu anul 2004, conţinutul acesteia a fost supus examinării abia la 23 ianurie 2006 de către Agenţie. Expertiza a fost efectuată de numai 3 din cei 9 membri ai Consiliului de Experţi ai Agenţiei, şi anume de către: Gheorghe Danu, Gheorghe Erizanu, Maria Ţăruş (Şefa Departamentului Asistenţei Mamei şi Copilului). Astfel, în urma şedinţei celor trei, s-a hotărît păstrarea cărţii în librării, aceasta fiind calificată drept instructivă atît pentru minori cît şi pentru părinţi,  celor din urmă revenindu-le sarcina de a decide cînd şi cum să ofere această informaţie micuţilor.

Vezi mai jos procesul verbal şi avizurile fiecărui expert din cadrul Consiliului de Experţi:

Avizul lui Gheorghe Danu

Avizul lui Gheorghe Erizanu

Avizul doamnei Maria Ţăruş

Astfel, din analiza avizelor constat că doar doamna Ţăruş a identificat pericolele ce stau în spatele acestui Ghid, ce poartă „veşmîntul decenţei, intimităţii şi sincerităţii”, optînd pentru revizuirea şi modificarea conţinutului cărţii.

Cea de a doua expertiză a cărţii datează cu 20 octombrie 2010, ca urmare a cererii înaintate Agenţiei pentru Protecţia Moralităţii de către preotul Petru, Episcop de Hîncu (cerere nr.01/04 din 04.10.2010). De data aceasta cartea a fost examinată de 6 experţi din cadrul Agenţiei, inclusiv de actualul director al instituţiei, Ilie Vancea. Cei şase sunt: Gheorghe Erizanu, Victor Andon, Maria Ţăruş, Dumitru Olărescu. Andrei Lozovan, Ilie Vancea.

Vezi mai jos procesul verbal cu avizurile fiecărui expert din cadrul Consiliului de Experţi:

Astfel, în urma şedinţei, experţii au decis că cartea poate fi difuzată în continuare, dar numai persoanelor ce au atins majoratul (18 ani) şi doar în ambalaj ce nu permite răsfoirea si/sau vizionarea producţiei date la stand. (De remarcat faptul că Maria Ţăruş, care la şedinţa din 2006 a adus o listă lungă de argumente împotriva mai multor abordări din carte, de data aceasta îi dă curs liber).

Totuşi, la iniţiativa directorului Agenţiei pentru Protecţia Moralităţii, Ilie Vancea, la 27 Octombrie 2010, la o săptămînă după şedinţa Consiliului de Experţi, a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Sexul povestit celor mici. Educaţia sexuală în familie, societate şi şcoală”, la care au participat 22 de experţi din diferite organizaţii de stat şi ONG-uri (vezi mai jos lista participanţilor).

În urma şedinţei s-a ajuns la concluzia că cartea „Sexul povestit celor mici” conţine elemente erotice şi trebuie să fie retrasă din circuit. (Săptămîna viitoare voi publica procesul-verbal de la masa rotundă). Experţii au analizat şi situaţia din Republica Moldova  privind infracţiunile de gen sexual faţă de minori (vezi mai jos).

Directorul Agenţiei ne-a comunicat că concluziile de la şedinţă au fost expediate la MAI,  Procuratură şi Centrul pentru Combaterea Corupţiei, care se ocupă cu acest caz. Potrivit lui Ilie Vancea, deşi Editura „Prut Internaţional” a difuzat cărţile pe parcursul a 6 ani fără autorizaţie din partea Agenţiei, aceasta nu numai că nu recunoaşte caracterul imoral al cărţii, invocat de experţi, dar şi refuză retragerea cărţilor din circuit pînă la finisarea anchetei.

Revin săptămîna viitoare cu detaliile de la MAI…