Doar seminția lui Iuda sunt evrei?

Întrebare:

Am ascultat mai multe predici ale  predicatorului Jim Staley (Misiunea “Pasiune pentru adevăr”). Mi-au apărut foarte multe întrebări. Iată una din ele: în predica “Criza de identitate”predicatorul susține că numai seminția lui Iuda sunt evrei, celelalte 11 seminții nu sunt evrei. Așa să fie? Ce spune Biblia referitor la acest subiect?

 

Pentru prima dată în Biblie cuvântul “evreu” este folosit cu referință la Avraam:

A venit unul, care scăpase, și a dat de știre lui Avram, evreul; acesta locuia lângă stejarii lui Mamre… (Geneza 14:13a)

De ce Avraam a fost numit evreu? Cuvântul “evreu” (עברי) are origine ebraică și este înrudit cu verbul „a trece” (עבר) și, se pare, face referință la faptul că Avraam a venit în Canaan “de dincolo (ever) de râu” (fie că se are în vedere râul Iordan sau Eufrat).

doar seminția lui Iuda sunt evrei

De ce predicatorul Jim Staley afirmă că numai seminția lui Iuda sunt evrei, nu pot să-mi explic și nu înțeleg care este ideea și de ce insistă pe ideea aceasta. Cu toate acestea pot spune ferm că el nu are dreptate. Biblia numește evrei pe toți urmașii lui Avraam, care se trag din fiul său Isaac. Iosif, fiul lui Iacov, când vorbește paharnicului lui Faraon în temniță, spune că a fost luat din țara evreilor:

Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță… (Geneza 40:15)

Urmărind toate referințele din Biblie la evrei, care nu sunt puține, ușor ne dăm seama că noțiunile de “evrei” și “israeliți” sunt sinonime. Dar ca și o confirmare a faptului că nu numai iudeii sunt evrei, vreau să aduc două dovezi că și reprezentanții altor seminții, în mod clar sunt prezentați de Biblie ca fiind evrei:

1. Iosif, fiul lui Iacov din Rachela

Iosif este numit de egipteni “evreu”. Iată confirmarea acestui fapt:

a. (soția lui Potifar) a chemat oamenii din casă și le-a zis: “Vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. (Geneza 39:14)

b. Atunci (soția lui Potifar către soțul său) i-a vorbit astfel: “Robul acela evreu, pe care ni l-ai adus, a venit la mine ca să-și bată joc de mine.(Geneza 39:17)

c. (vorbește paharnicul lui Faraon despre Iosif) Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor. I-am istorisit visele noastre și el ni le-a tălmăcit și ne-a spus întocmai ce înseamnă visul fiecăruia. (Geneza 41:12)

Deci, Iosif, din care se trage Efraim și despre care Jim Staley spune că nu este evreu și că din el se trag neamurile multe (melahogaim) despre care scrie Noul Testament și care sunt israeliții care și-au pierdut identitatea, acest Iosif este numit în Biblie „evreu”.

2. Apostolul Pavel, care este beniamit

Apostolul Pavel, care este beniamit, adică se trage din seminția lui Beniamin și nu a lui Iuda, se numește pe sine “evreu din evrei”:

a. … eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei; în ce privește Legea, fariseu; (Filipeni 3:5)

b.  Sunt ei evrei? Și eu sunt! – sunt ei israeliți? Și eu sunt! – Sunt ei sămânța lui Avraam? Și eu sunt! (2 Corinteni 11:22)

Deci, evrei nu sunt doar cei care se trag din seminția lui Iuda, ci toți urmașii lui Avraam din Isaac, care i s-au născut lui Avraam din Sara și despre care Dumnezeu i-a spus lui Avraam că anume cu el (și nu cu Ismael) va încheia legământul Său cu privire la țara Canaanului (țara evreilor):

Și Avraam a zis lui Dumnezeu: “Să trăiască Ismael înaintea Ta!” Dumnezeu a zis: “Cu adevărat, nevasta ta, Sara, îți va naște un fiu; și-I vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl noi binecuvânta, îl voi face să crească și îl voi înmulți nespus de mult; doisprezece voievozi va naște, și voi face din el un neam mare. Dar legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta.” (Geneza 17:18-21)