Doar adevărul te poate face slobod

Am urmărit un reportaj în care mai multe persoane care se declarau creștini au protestat împotriva comunității evreiești din Republica Moldova, acuzându-i că sărbătoresc public sărbătoarea Hanuka. Conform wikipedia.org ,,Hanuka reprezintă „Sărbătoarea inaugurării” și mai este cunoscută ca Sărbătoarea luminilor (Hag haUrim). Este o sărbătoare care durează opt zile, comemorând rededicarea Templului din Ierusalim în urma victoriei revoltei conduse de frații Macabei asupra monarhiei seleucide din Siria, care încerca să distrugă religia evreiască și să elenizeze popoarele de sub dominația sa. Principalele evenimente asociate cu Hanuka s-au desfășurat între 165-163 î.e.n., deși lupta armată a Macabeilor împotriva grecilor a continuat încă mulți ani, până când evreii din Ereț Israel și-au dobândit de facto independența. Hanuka este așadar o sărbătoare postbiblică. Este o sărbătoare minoră, în timpul căreia în iudaism munca și alte activități nu sunt interzise. În comunitățile mixte cei care se alătură Festivalului Luminii trebuie să fie în spirit de odihnă în ajunul zilei de Sâmbătă la 5 Candele și în ajunul lunii noi (de erev Roș Hodeș) la 7 Candele, ocazii când luminarea candelelor începe puțin înainte de asfințit,,

 Din ceea ce am citit nu reiese nimic că această sărbătoare ar fi una care sfidează istoria și credința oamenilor din Republica Moldova. Această sărbătoare nu atentează la sentimentele religioase ale băștinașilor. Fără a supăra pe cineva, dar protestul de ieri are conotații antisemite și nu ne face față. Vreau să îi contrazic pe unii protestatari care au spus că moldovenii sunt ,, de o viață ortodocși,,. Este un mare fals răspândit de un cult din țara noastră. Deși purtăm ca și țară denumirea de creștini ortodocși, nici pe departe în fapte nu suntem astfel, pentru că Biblia spune clar: ,, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos,, (Romani 10:17). Și doar atunci ,, când mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit,, (Romani 10:9). Acestea ar fi condițiile stabilite de Dumnezeu pentru a deveni creștin, iar apartenența la un stat sau altul nu te face creștin. Și apoi, Republica Moldova NU este de 2000 de ani țară creștină.

Dacă este așa, atunci cine a fost primul moldovean care s-a pocăit și l-a mărturisit pe Hristos în apa botezului, dacă ne conducem după Biblie?

Oamenii care au protestat au spus: ,, Simt nevoia să-și apere țara de jidanii ocupanți și de forțele neprietenoase”. Doar folosind cuvântul ,, jidan,, ,care este unul injurios și disprețuitor și care a fost folosit de naziști pentru a oprima această națiune, ne arată încă o dată că protestatarii au dat dovadă de ură față de aproapele său. Atunci mă întreb: de ce nu au ieșit în fața oficialiilor ruși care și-au permis să ne jignească public și să o facă pe ocupantul în țara noastră?

Ar trebui să cunoaștem că Isus Hristos, Mântuitorul lumii S-a întrupat în Israel și Dumnezeu a ales acest popor ca prin El să fie adusă Mântuirea în lume. Fecioara Maria este de naționalitate evreică, iar jumătate din Biblie, Dumnezeu a îngăduit să fie scrisă în limba ebraică. Primii apostoli și ucenici au fost evrei.

În anul 33 d.Hr are loc înființarea primei biserici prin pogorârea Sfântului Duh asupra ucenicilor care au crezut în Isus Hristos în Ierusalim și nu în Republica Moldova. Deci, nu are cum să fim creștini de 2000 de ani.

Biserica primară s-a întemeiat pe învățătura apostolilor evrei, care învățau despre viața, moartea, învierea și propovăduirea lui Isus Hristos. Iar pentru prima dată ucenicii au fost numiți creștini în anul 43 și de la început a fost o singură biserica creștină care a fost în afara legii până în anul 313 d.Hr.

Cunoscând aceste adevăruri, vom avea o percepere diferită asupra poporului și cultura evreilor. Nimeni nu neagă că acest popor este departe în trăire de ceea ce Dumnezeu ar fi dorit să fie, însă acest lucru nu ne permite nouă să îi batjocorim. Au suferit suficient pe parcursul istoriei.

Însă, văzând acest protest, încă o dată m-am convins cât de important este să studiem și să trăim Sfintele Scripturi ca să fim ucenici adevărați ai Domnului Isus. În caz contrar riscăm să fim conduși de neadevăr. Iar Biblia spune că doar cunoscând adevărul poți fi cu adevărat slobod. Dumnezeu să ne ajute să iubim oamenii din jurul nostru, indiferent de naționalitate, pentru că așa vom împlini porunca care spune să ne iubim aproapele ca pe noi înșine.