Poate cel divorțat să mai slujească în biserică?

Întrebare: 

Mai poate sluji un creștin care divorțează? 

 

 

Fiecare situație de divorț este diferită și trebuie abordată în particular, dar există anumite principii generale care se aplică la fiecare situație și pe care le voi prezenta mai jos. 

Cel divorțat nu poate fi în poziție de conducere

Când i-a scris ucenicului său Timotei despre calitățile bărbaților care pot fi hirotonisiți la slujirea de presbiter sau diaconi sau episcopi, apostolul Pavel a scris că episcopul trebuie să fie bărbatul unei singure neveste. Este adevărat că această afirmație se referă în primul rând la oameni care practicau poligamia, căci aceasta era o practică răspândită și în lumea antică, mai ales în Asia. Dar calitatea aceasta este necesară unui slujitor și pentru faptul că de la el se cere să fie un model în toate. Deci, o persoană care a divorțat nu se mai poate califica pentru slujire în calitate de conducător, adică de pastor sau diacon, căci nu mai poate arăta în sine o pildă vrednică de urmat din moment ce a divorțat. Și chiar dacă nu a fost vina acelei persoane, nu mai poate sta să explice fiecăruia situația sa. 

 

Există însă multe alte slujiri în biserică și nu doar că poate, ci trebuie să meargă și să slujească totdeauna. Cunosc personal situația unui bărbat care era pastor și era un familist excepțional, dar când soția lui i-a fost necredincioasă și a plecat cu un alt bărbat, pastorul și-a dat demisia și a mers să lucreze șofer de rută lungă, iar în biserică a făcut alte slujbe. S-a rugat pentru soția lui și ea, când și-a venit în fire, s-a pocăit și s-a întors la familie, dar el nu a mai îndrăznit să revină la slujba de pastor. 

Dumnezeu iartă și divorțul

Unii sunt tentați să creadă că dacă cineva a divorțat nu mai poate fi iertat niciodată și cu nici un chip de Dumnezeu. Este greșit să credem așa, total greșit. Dumnezeu a spus în Sfintele Scripturi că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire (1Ioan 1:9). Deci, dacă este gata să ierte orice nelegiuire, atunci divorțul nu face excepție. Aceasta nu anulează consecințele pe care le va purta  în această viață cel ce divorțează, dar trebuie să știe că a primit iertare. 

Fiecare sfânt trebuie să slujească în Biserică

Deci, dacă și-a cerut iertare de la Dumnezeu pentru păcatul divorțului și a primit această iertare, atunci este un sfânt sau o sfântă împreună cu toți restul sfinților din biserică. Și noi, sfinții, suntem mădulare unii altora în trupul lui Hristos. Ca și mădulare trebuie și suntem datori să ne slujim unii altora,  fiecare cu darul pe care l-a primit. Aceasta se aplică deplin și celor care au divorțat în trecut. 

 

Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru harul Lui nemărginit de mare și dacă cunoaștem persoane care sunt pe cale să divorțeze, să facem tot efortul ca să-i oprim și să le salvăm căsnicia, dar dacă deja divorțul a avut loc și nu mai este posibilitate să le fie restabilită căsătoria, atunci să-i ajutăm pe acești oameni să cunoască voia lui Dumnezeu, să se împace cu El, să fie mântuiți și să devină mădulare în Trupul lui Hristos care este Biserica. 

 

Cu prilejul scrierii acestui articol vă invit la studiul biblic despre infidelitatea în căsătorie care va avea loc la biserica „Buna Vestirea” la 16 mai, începând cu orele 9:00 dimineața. Dumnezeu să vă binecuvânteze!