Ce diferenţă este între suflet şi duh?

Întrebare:

Apreciez foarte mult fiecare articol si fiecare raspuns la intrebare. Acest portal imi este de mare ajutor si deja mai mult de doi ani primesc directie, incurajare, raspunsuri la intrebari si motivare! Va multumesc foarte mult. Intrebarea mea este cu privire la suflet si duh, care este diferenta biblica dintre aceste doua?

Nu este uşor de răspuns la această întrebare. Teologii se împart în două păreri. Unii susţin că sufletul şi duhul este una şi aceeaşi, iar alţii că sunt diferite. De ce? Cuvintele “duh” şi “suflet” sunt folosite în sensuri foarte apropiate diferenţa cu greu poate fi văzută doar în dependenţă de context. Cuvântul “suflet” este ebraicul nefesh care se întâlneşte de 780 ori în Vechiul Testament şi este tradus în română cu suflet, suflare, viaţă, vieţuitoare, etc. În Noul Testament este folosit de 103 ori grecescul psuche care iarăşi este tradus în română cu suflet, viaţă, etc. Cuvântul “duh” este ebraicul ruah în Vechiul Testament care înseamnă aer în mişcare, suflare, vânt. În Noul Testament duhul este grecescul pneuma şi are aceeaşi semnificaţie de suflare, răsuflare sau vânt.

Ce ne face să credem că duhul este diferit de suflet?

În Noul Testament există două texte care prezintă duhul separat de suflet. Primul se găseşte în Epistola I a lui Pavel către Tesaloniceni:

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. (1 Tesaloniceni 5:23)

Iar al doilea se găseşte în Epistola către Evrei:

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. (Evrei 4:12)

O mare diferenţă

Conform Scripturii suflet au şi oamenii şi animalele. În textul din Geneza 1:20-24 cuvântul tradus în româneşte “vieţuitoare” este ebraicul “nefesh” care înseamnă suflet.

Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare (nefesh) şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.” Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele (nefesh) care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ.” Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare (nefesh) după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost. (Geneza 1:20-24)

Deci, suflet au şi oamenii şi animalele şi sufletul este viaţa din om sau din animale.

Nu am găsit însă menţionat în Biblie duhul la animale, ci doar la oameni şi aceasta mai ales când ţine de relaţia omului cu Dumnezeu. Iată un exemplu:

Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:16)

Conform acestui verset, duhul omului este cel care conlucrează cu Duhul Sfânt primit de la Dumnezeu când ne-am născut din nou, adică atunci când ne-am născut din Duh.