Care este diferența dintre păcat și greșeală conform Bibliei?

Întrebare: 

Opinia mea este că există păcate grave și mai puțin grave sau chiar sunt și neînsemnate. În același timp, sunt anumite acțiuni pe care le comit creștinii și care nu cred că le putem califica drept păcate, ci mai degrabă ca și greșeli. Doresc să știu care este diferența dintre păcat și greșeală conform Bibliei? Mulțumesc anticipat pentru răspuns. 

 

Dumnezeu nu face diferența aceasta în Biblie între păcate grave și mai puțin grave, ci spune clar că plata păcatului este moartea și că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nici un om nu este liber de păcat până acolo ca să poată moșteni viața veșnică în baza meritelor sale personale. Pentru că Vechiul Testament a fost scris în limba ebraică, iar Noul Testament în greaca veche (dialectul koine), vă voi prezenta mai jos definiția acestor cuvinte conform limbilor originale în care a fost scrisă Biblia. 

Ce este păcatul? 

Cuvântul din Vechiul Testament care este tradus ca „păcat” în română este ebraicul HATAAH și înseamnă a omite ținta sau drumul. Cuvântul grecesc care se referă la păcat în Noul Testament este HAMARTIA și are același sens de a omite ținta sau calea, sau adevărul care te duce la Dumnezeu. Cuvântul „păcat” este menționat de peste 380 de ori în Biblie din care doar în Noul Testament de 227 ori sau poate chiar mai mult. Este absolut evident că Dumnezeu insistă asupra folosirii acestui termen ca să ne facă să înțelegem că orice eroare a noastră de a trăi potrivit cu voia Lui este calificată drept păcat și că plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică prin credință în Domnul Isus Hristos care a luat asupra Sa pedeapsa pentru păcatele comise de întreaga omenire. 

Ce este greșeala? 

În traducerea Bibliei făcută de preotul Dumitru Cornilescu cuvântul „greșeală” îl întâlnim de 43 de ori din care 16 în Noul Testament. În Genesa 43:12 Iacov a hotărât să trimită pe fiii săi a doua oară în Egipt după merinde, căci bântuia foamea greu în țară, și la plecare le-a zis: 

 

Luaţi cu voi argint îndoit şi duceţi înapoi argintul pe care vi-l puseseră la gura sacilor: poate că a fost o greşeală. (Geneza 43:12) 

 

El a folosit cuvântul ebraic MISGHEH care se referă la eroarea sau trecerea cu vederea făcută de cineva. În cartea Levitic găsim și această lege cu privire la greșeli: 

 

Când va păcătui cineva făcând, fără să ştie, împotriva uneia din poruncile Domnului, lucruri care nu trebuie făcute şi se va face vinovat purtându-şi astfel vina, să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbec fără cusur, luat din turmă, după preţuirea ta. Şi preotul să facă pentru el ispăşirea greşelii pe care a făcut-o fără să ştie; şi i se va ierta. Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat faţă de Domnul.” (Levitic 5:17-19) 

 

Cuvântul tradus „greșeală” este ebraicul SAGAG și însemnă să rătăcești, să te lași înșelat, să comiți eroare, să păcătuiești din ignoranță. Atrag atenția cititorului că cel care făcea greșeală nu trecea drept nevinovat, ci trebuia să aducă o jertfă, ca în cazul celui ce păcătuia și tot avea nevoie de iertare, căci prin greșeala lui se făcuse vinovat față de Dumnezeu. 

 

Interesant este textul din cartea Judecători când descrie pe oamenii din Benimin  astfel: 

 

În tot poporul acesta, erau şapte sute de oameni aleşi care nu se slujeau de mâna dreaptă; toţi aceştia, aruncând o piatră cu praştia, puteau să ochească un fir de păr şi nu dădeau greş. (Judecãtori 20:16) 

 

Dumitru Cornilescu a tradus cu „greșeală” cuvântul HATAAH care cel mai des este tradus cu păcat și care tocmai aici se referă la a trage pe alături de țintă, sensul original și primar al acestui cuvânt. 

 

Când și-a recunoscut vina înaintea lui David, împăratul Saul a numit fapta lui și păcat și greșeală, căci a zis: 

Saul a zis: „Am păcătuit; întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ţi voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viaţa mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun şi am făcut o mare greşeală.” (1 Samuel 26:21) 

 

În rugăciunea „Tatăl nostru” tot întâlnim cuvântul „greșeală” când zicem: „și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri” (Matei 6:12). Aici este cuvântul grecesc OFEILEMA care are sensul de datorie, ceea ce erai dator să faci sau să dai și nu ai făcut sau nu ai dat. Imediat în următoarea frază deja găsim iar cuvântul „greșeală”, dar în limba grecească este un alt cuvânt și anume – PARAPTOMA, care are sensul de cădere, eroare, ceva care a fost făcut greșit, incorect. Pasajul din Romani 5 ne arată că nu există diferență mare între păcat și greșeală când privim la consecințe, efecte și pedeapsa pe care o atrage asupra sa: 

Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur Om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi. Şi darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul a adus osânda; dar darul fără plată, venit în urma multor greşeli, a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!) …Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. (Romani 5:15-18) 

 

În acest pasaj greșeala lui Adam este numită și păcat și vedem cât de grave au fost consecințele acestei greșeli și cum s-au răspândit asupra întregii omeniri.  Între păcat și greșeală Dumnezeu nu face mare deosebire în Biblie, ci mai degrabă sunt folosite aceste cuvinte ca și sinonime, căci și unul și altul atrage mânia și pedeapsa lui Dumnezeu și pentru a primi iertare este nevoie de o jertfă desăvârșită pe care a adus-o Dumnezeu în persoana Domnului Isus Hristos. Să nu ne mai înșelăm nimeni, numind greșeli faptele noastre rele și crezând că astfel Îl putem face pe Dumnezeu să le treacă cu vederea și să nu purtăm consecința lor. Să umblăm cu băgare de seamă în călătoria noastră spre Împărăția Cerurilor.