Devotamentul și credincioșia ta față de Dumnezeu!

 

A fi creștin, înseamnă să faci un angajament!Majoritatea oamenilor din Moldova sunt creștini. Dar ce presupune a fi creștin? Urmașii lui Isus Hristos erau creștini și pentru ca să păstreze credința erau prigoniți, chinuiți și batjocoriți. Isus spune că fiecare creștin trebuie să fie gata să fie prigonit pentru Numele Lui, indiferent de secolul în care trăiește. Dar tu ai fi gata să suferi pentru Evanghelia lui Hristos? Cel care te numești creștin! În orice clipă să fii gata să suferi pentru Evanghelie, căci nouă ni s-a dat harul nu numai să credem în Isus, dar și să pătimim pentru El. Înțelegi, tu care ești creștin? Cel puțin așa te numești! Deci, ești gata în orice clipă să pătimești pentru Hristos??? Acesta este un har, pe care adesea nici nu-l conștientizăm. Ucenicii lui Isus cântau în temniță atunci când erau bătuți. Ei se bucurau și cântau laudă Domnului, nu pentru că le plăceau bătăile dar pentru că Dumnezeu i-a socotit vrednici să sufere pentru Numele lui Isus. Câtă tărie în credință! Ei erau conduși de dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de oameni. Cât este de important să avem și noi o dragoste imensă pentru sufletele oamenilor!

Sunt eu gata să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu??? Să nu-mi irosesc nici o clipă fără de folos pentru niște lucruri de nimic! Așa cum au făcut-o marii misionari și evangheliști, care au trecut prin lipsuri, nevoi și greutăți. Cât de mare lucrare au făcut ei, câte lipsuri au avut, prin câte greutăți au trecut, câte lucruri au îndurat. Cu ce scop au îndurat ei toate aceste lucruri? Pentru ca să răspândească vestea bună a Evangheliei! Pentru ca să-L proclame pe Isus ca Mântuitorul lumii. Pentru că le-a fost milă de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și merg în iad. Pentru că dorința lor era să-i împace pe oamenii nemântuiți cu Dumnezeu!

Cât de puțin fac eu! Cât de puțin facem noi! Creștini care avem o posibilitate atât de bună pentru a sluji, pentru a vesti! Câtă libertate avem și cât de puțin ne folosim de ea. Spre deosebire de acești oameni dedicați! Care e problema? Problema e în dedicație! Cât de dedicați suntem noi pentru lucrare! Care e sensul vieții noastre, care e scopul vieții noastre??? Tu ți-ai pus vre-un scop? Te-ai gândit vre-o dată la sensul vieții? Care e sensul vieții tale?

Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu EL prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării.”   (2 Corinteni 5:18)

Noi, creștinii, avem această responsabilitate: să ducem mesajul împăcării lumii cu Dumnezeu. Noi suntem trimișii lui Dumnezeu! Cum ne împlinim noi misiunea? Suntem gata să ne lepădăm de noi înșine și să ne lăsăm conduși de Isus? Să nu ne înspăimântăm și să nu dăm înapoi. Isus ne dă puterea necesară! Prin puterea Celui Care a trecut prin aceleași încercări (Isus), vom reuși și noi să fim credincioși lui Dumnezeu până la sfârșit!