De ce nu avem în Moldova o universitate creştină?

Întrebare:

De ce în Moldova n-ar putea exista o universitate creştină, cu facultăţi ca medicina, limbi străine şi economie, sau, cel puţin cu limbi străine, cu cămin şi să înveţe doar credincioşi cu contracte decente. Ştiţi, am trăit în capitală la căminul studenţesc şi viaţa a fost grea printre necredincioşi, plus la aceasta, am înţeles că nu-mi place facultatea aşa că am trecut la studii fără frecvenţă. Acum stau acasă de un an şi nu se primeşte să-mi găsesc serviciu. Dacă ar fi o universitate creştină… Mulţi din cunoscuţii mei de asemenea îşi fac studiile prin corespondenţă pentru că este greu printre necredincioşi. Trec printr-o stare de depresie pentru că n-am nici o susţinere, nu am cunoscuţi şi nici amici, nimeni nu-mi dă nici un sfat. Ce părere aveţi cu privire la Universitate?

Visul meu pentru universitatea (universităţile) creştină din Moldova

Foarte mult doresc şi eu să existe în Moldova o universitate creştină, chiar mai multe şi aştept cu nerăbdare ziua când va exista una. Şi mai visez ca în această universitate, sau universităţi, să predea cei mai buni profesori care să fie şi creştini exemplari, oameni care propovăduiesc şi trăiesc în viaţa de zi cu zi mesajul Evangheliei şi care să fie exemple şi modele pentru studenţii lor.

Doresc ca în programul de studii ale acestor universităţi să fie în primul rând inclusă studierea profundă a Sfintelor Scripturi, la toate facultăţile şi absolvenţii când vor pleca la locurile lor de lucru nu doar să fie cei mai buni specialişti, ci să fie buni şi puternici predicatori ai mesajului Evangheliei, aşa ca toţi oamenii să afle de la ei despre mântuirea care este în Hristos .

Când va veni cineva la un medic, absolvent al acestei facultăţi, să fie tratat cu cea mai mare dragoste, la cea mai înaltă calitate şi să primească şi vindecare sufletească. Când va apela cineva la un jurist care va fi absolvent al acestei universităţi, să fie cu adevărat protejat prin lege dar să afle şi despre legea desăvârşită care este legea slobozeniei, adică, Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, prin această universitate sau universităţi să vină o trezire spirituală în ţara noastră.

De ce nu există până azi o universitate creştină în Moldova?

Sunt mai multe motive. Unul cred eu este lipsa experienţei în acest sens, dar şi cadrul legal care creează condiţii grele pentru cei ce ar dori să facă aceasta. Au fost câteva încercări. Unele au falimentat, dar altele merg bine înainte şi este nevoie să ne rugăm pentru cei care depun efort în această privinţă.

Cu mai mulţi ani în urmă, Uniunea Bisericilor Penticostale din Moldova au fondat şcoala creştină „Elim” iar anul acesta, pentru că au mulţi studenţi care au trecut programul gimnazial în această şcoală, s-au extins şi au început clase de liceu. Dumnezeu să le ajute în continuare şi poate pe când vor ajunge clasele de liceu să absolvească, să-i binecuvânteze Dumnezeu să se extindă şi mai departe şi să fondeze o universitate creştină.

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe conducătorii celorlalte confesiuni creştine cu viziune, resurse şi putere ca să urmeze acelaşi exemplu si să fondeze şcoli şi universităţi creştine, iar de la conducerea actuală a ţării aşteptăm să revizuiască legislaţia şi să adopte legi care ar facilita şi uşura procesul de creare a şcolilor şi universităţilor creştine. Rămâne să ne rugăm pentru aceasta.

Ca şi pastor la Biserica „Bunăvestirea” visez să crească biserica la număr şi în potenţial aşa ca membrii bisericii să fondeze o şcoală creştină, o universitate şi să ajungă a fi profesorii cei mai calificaţi în cadrul acestor instituţii de învăţământ.

Universitatea este câmpul de misiune a studentului creştin

Nepoţii mei au absolvit anul acesta liceul şi atât sora cât şi cumnatul au dorit ca ei să locuiască la cămin, dar când au mers şi au văzut condiţiile care sunt acolo, au cedat şi au căutat o gazdă pentru ei. Din ce îmi povesteau nu-mi venea să cred că chiar aşa este acum viaţa la cămin.

Totuşi, noi, creştinii, suntem chemaţi să fim lumini în orice loc şi să luminăm înaintea oamenilor trăind după Cuvântul lui Dumnezeu şi vestind mântuirea care este în Hristos. Nu vreau prin aceasta să spun că neapărat toţi creştinii trebuie să aleagă să locuiască la cămine, dar vreau să spun că dacă nu au o altă posibilitate şi trebuie să locuiască acolo, să fie lumini acolo şi să le spună tuturor despre Hristos, să fie exemple şi să formeze grupe de studiu biblic acolo.

Nu este compatibilă depresia cu viaţa de creştin. Noi avem în noi nădejdea slavei şi trebuie să trăim potrivit cu această nădejde şi să le spunem tuturor despre ea.

Să nu-i ignorăm pe oamenii necredincioşi, să nu ne ferim de ei, ci să-i iubim mergând să le vestim Evanghelia. Aşa au făcut apostolii, aşa au făcut toţi creştinii din toate vremurile care L-au iubit pe Dumnezeu şi aşa trebuie să facem şi noi.

La plecarea Sa de pe pământ, Domnul Isus ne-a lăsat această poruncă:

„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Ev. Matei 28:18-20)

Chemarea studentului creştin este să facă ucenici din colegii lui necredincioşi şi locul lui de misiune este universitatea sau orice altă şcoală la care învaţă.

Ce crede cititorul în această privinţă şi cum vede el o viitoare universitate creştină în Moldova? Ce poate face pentru a aduce la realitate acest vis al nostru al tuturor?