De ce Domnul Isus a blestemat smochinul?

Întrebare:

Recitesc unele capitole din Noul Testament şi nu am înţeles versetele unde Isus a blestemat smochinul. Vă rog să explicaţi de ce a făcut Isus aceasta?

Pentru început, să vedem…

Textul unde este descris acest caz ne relatează următoarele:

Şi, lăsându-i, a ieşit afară din cetate şi S-a îndreptat spre Betania şi a mas acolo. Dimineaţa, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum şi S-a apropiat de el; dar n-a găsit decât frunze, şi i-a zis: „De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!” Şi îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat şi au zis: „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?” Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: „Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare”, se va face. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21:17-22)

Conform textului acestuia, Domnul Isus le-a dat ucenicilor o lecţie de credinţă. Noul Testament ne prezintă o a doua lecţie pe care le-a dat-o ucenicilor anterior şi pe care acum le-a amintit-o încă odată.  Deci, să ce vedem…

Ce le-a mai vorbit Isus ucenicilor înainte despre smochin?

Odată, când le vorbea oamenilor despre importanţa pocăinţei a comparat-o pe aceasta cu rodul unui pom şi a spus următoarele cuvinte:

Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” El a spus şi pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?” „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.” (Luca 13:5-9)

Când Isus a blestemat smochinul le-a dat prilej ucenicilor să-şi mai amintească odată pilda spusă anterior şi să le accentueze importanţa pocăinţei adevărate. De altfel, şi…

Ioan Botezătorul a folosit imaginea pomului cu rod pentru a transmite acelaşi adevăr

Biblia ne relatează următoarele:

Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: „Avem ca tată pe Avraam!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc. (Matei 3:7-10)

Cum vedem, şi în acest caz rodul pomului poartă imaginea pocăinţei adevărate care aduce după sine fapte neprihănite.

Să ne păzească Dumnezeu de soarta celor care refuză pocăinţa adevărată şi astfel rămân sub blestem şi pedeapsă.