Despre rugăciune pentru iertarea păcatelor altor oameni

Putem sa ne rugam pentru iertarea pacatelor altor oameni?

Întrebare:

Recent am citit despre felul cum Moise, Daniel, Solomon şi Ştefan s-au rugat pentru păcatele poporului lor şi mi-a apărut o întrebare – pot şi eu să mă rog pentru iertarea păcatelor copiilor mei, a rudelor, a colegilor şi prietenilor. Dacă da, când şi în ce situaţii?

Putem sa ne rugam pentru iertarea pacatelor altor oameni?

Roagă-te pentru iertarea păcatelor fraţilor de credinţă

Apostolul Ioan, spre sfârşitul primei sale epistole scrie:

Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat, care nu duce la moarte. (1 Ioan 5:16-17)

Creștinii născuți din nou nu păcătuiesc aşa ca această să le fie starea lor normală, modul de viață. Dacă se întâmplă uneori ceva accidental, noi, ceilalți suntem îndemnați să ne rugăm pentru fratele care a păcătuit, dar aceasta nu înseamnă că el va fi iertat fără ca singur să-şi mărturisească păcatul şi să se pocăiască.

Nu suntem încurajaţi să ne rugăm pentru cei care au săvârşit păcat de moarte

Păcatul de moarte este hula împotriva Duhului Sfânt şi în privinţa aceasta am scris anterior un articol întitulat „Ce este păcatul care duce la moarte?”. Dumnezeu nu ne recomandă să ne rugăm pentru cei care tăgăduiesc pe Tatăl şi pe Fiul sau care tăgăduiesc că Isus este Hristosul.

Rugaţi-vă pentru cei care ne prigonesc

Aşa ne-a învăţat Domnul Isus Hristos în vestita predică de pe munte:

Dar Eu vă spun: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc… (Matei 5:44)

Roagă-te pentru mântuirea naţiunii tale

Apostolul Pavel, care era Evreu de naţiune, în Epistola către Romani scrie:

Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi. (Romani 10:1)

Fă-ţi o obişnuinţă să te rogi continuu pentru mântuirea tuturor celor din poporul tău.

Roagă-te pentru mântuirea tuturor oamenilor

Aşa ne învaţă Apostolul Pavel când scrie:

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. (1 Timotei 2:1-4)

Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm pentru mântuirea tuturor oamenilor şi aceste rugăciuni cu siguranţă că vor contribui la crearea unor anumite împrejurări, când cei pentru care ne rugăm vor ajunge să înţeleagă mesajul Evangheliei ca să fie mântuiţi. Aceasta însă nu înseamnă în nici un caz că ei pot fi iertaţi doar prin rugăciunile noastre, fără ca singuri să creadă în jertfa lui Isus, să se pocăiască şi să încheie legământ cu El.