Despre rugăciunea pentru cei morți | Adevărul despre Adevăr

Avem în Biblie vreo poruncă ca să ne rugăm pentru cei morți?
Poate face ceva omul după ce moare?
Pot face ceva cei vii pentru cel mort?
Există vre-un versete în Biblie care spune să nu ne rugăm pentru cei morți?