Despre reîncarnare

Întrebare:

Eu cred că fiecare om are o soartă a lui aparte și, dacă există cu adevărat reîncarnarea, atunci fiecare se naște pentru a-și arde păcatele. De aici vine și zicala: ,,Ce ți-e scris în frunte ți-e pus”. Toate greutățile care vin în viața noastră trebuie să le primim ca o curățire a sufletului.

Este adevărat că Dumnezeu are un plan aparte pentru fiecare om şi vrea ca să fie mântuit. Iată cum scrie Apostolul Pavel despre aceasta în Epistola către creştinii din Efes:

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. (Efeseni 1:3-6)

Dumnezeu are un mare şi binecuvântat plan pentru noi, dar alegerea ne aparţine nouă dacă vrem să urmăm acest plan sau să rătăcim de la faţa lui Dumnezeu şi să mergem spre pierzare.

Nu, nu există reîncarnare. Toată Biblia învaţă că oamenii îşi primesc viaţa de la Dumnezeu şi după moarte fiecare om care a crezut în Domnul Isus merge să fie cu El iar cei care L-au respins, merg în Locuinţa Morţilor ca să aştepte judecata, aşa cum este scris:

Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, (Evrei 9:27)

Să urmăm învăţătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi.