Este închinată idolilor producţia alimentară produsă de Mormoni?

Am primit o întrebare despre înțelegerea modernă a lucrurilor închinate idolilor și dacă producția alimentară a “Bisericii lui Isus Hristos a sfinților din vremea de pe urmă” este închinată idolilor:

Ce sunt lucrurile (mincarea) jertfite idolilor in lumea moderna? Pot fi numite “lucruri jertfite idolilor” producția alimentara produsa si distribuita de așa numita “Biserica lui Isus Hristos a sfinților din vremurile de pe urma” ? Este vreo legătura intre aceasta producție si textele biblice de mai jos? Multumesc. Fapte 15: să vă feriţi de lucrurile închinate idolilor, de sînge, de dobitoace zugrumate, şi de curvie, lucruri de cari, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. 1 Corinteni 10: Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă, şi voiţi să vă duceţi, să mîncaţi din tot ce vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva: “Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mîncaţi, din pricina celui ce v’a înştiinţat şi din pricina cugetului; căci ,,al Domnului este pămîntul şi tot ce cuprinde el.”Tit 1: Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: pînă şi mintea şi cugetul le sînt spurcate. 1 Corinteni 8: Deci, cît despre mîncarea lucrurilor jertfite idolilor, ştim că în lume un idol este tot una cu nimic, şi că nu este decît un singur Dumnezeu.

Pentru a răspunde la întrebare trebuie să clarificăm cine sunt “Biserica lui Isus Hristos a sfinţilor din vremurile de pe urmă”?

Aceasta erezie  a  fost pornită în anul 1830 de către Joseph Smith Jr.  şi după 100 de ani după ei s-a întărit numele de Mormoni. Termenul a derivat de la Cartea lui Mormon, un text religios pe care Joseph Smith, Jr. în 1830 pretindea că l-a tradus din scrieri antice, scrieri ce conțineau o istorie a locuitorilor din vechime a Americanilor și care au fost adunate de un profet ce se numea Mormon. Aceasta scriere este una care vine în totală contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu. În prezent această erezie numără 13 milioane de adepţi din care cei mai mulţi sunt în SUA, dar trimit misionari în toată lumea şi sunt acum şi la Chişinău. Este uşor să-i recunoşti pe predicatorii lor, de obicei sunt nişte băieţi tineri, îmbrăcaţi în cămăşi albe, poartă şi cravate şi în piept au o insignă pe care scrie ELDER şi apoi numele persoanei respective. Încă odată spun că această învăţătură este o erezie periculoasă şi o abatere gravă de la învăţătura sănătoasă a Evangheliei.

Producția alimentară produsă de oamenii de altă religie nu este închinată idolilor

Eu nu am aflat încă de cazuri când ar distribui mormonii produse alimentare în care să pună anumit sens religios. Dacă însă vă referiţi la produsele care rezultă din munca lor, nu cred că este cazul să o categorisim ca şi una închinată idolilor pentru faptul că ei nu se închină Dumnezeului adevărat. În felul acesta, ar trebui tot aşa să refuzăm să folosim orice lucru care este produs de oamenii de orice altă religie. Nu ne învaţă aşa Scriptura. Dimpotrivă, ne spune astfel:

Să mâncaţi din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. Căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el.” Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă, şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înştiinţat şi din pricina cugetului; căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el.” Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc, aducând mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulţumesc? Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc şi eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi. (1 Corinteni 10:25-33)

Aşa să ne ajute Dumnezeu să trăim.