Ce să credem despre preoții care fac minuni și predică contrar Bibliei?

Întrebare:

Vă apreciez foarte mult articolele și consider că sunt de o reală importanță spirituală. Aș avea o întrebare. Sunt nelămurit în legătură cu minunile lui Arsenie Boca, faimosul preot ortodox român. Părerea mea e că nu pot fi înșelăciuni diavolești, pentru că Arsenie Boca Îl mărturisea pe Hristos ca fiind Domnul (iar Biblia zice că cineva doar prin Duhul Sfânt poate afirma aceasta).Totuși, preotul spunea că are revelații și vedenii pro-ortodoxe, care, după cum știm, nu sunt biblice.Vă rog să mă lămuriți în această problemă. Binecuvântări alese! Domnul să fie lăudat, iar El să fie glorificat în veci de veci! AMIN!

În acest articol nu voi aborda viața și activitatea preotului ortodox Arsenie Boca, ci cum să ne relatăm la orice preot sau pastor care face minuni dar predică contrar învățăturii biblice, indiferent de confesiunea din care face parte.

În vestita predică de pe munte Domnul Isus ne-a dat următoarea avertizare:

Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. (Matei 7:13-14)

Mântuitorul a vorbit metaforic, dar s-a referit la învățătura spirituală pe care alegem noi să o urmăm. Chiar și cei ce pretind că nu urmează nici o învățătură spirituală, tot urmează una, cea a minciunii care neagă realitatea spirituală.  Pentru că prorocii sunt cei ce ne ne vestesc (sau pretind că ne vestesc) Cuvântul lui Dumnezeu, ei ne invită să intrăm pe “o poartă” și să urmăm “o cale”,  în următoarele versete, Domnul Isus vine să explice și mai clar acest lucru printr-o altă avertizare:

Păziți-vă de prooroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. (Matei 7:15-20)

Și ca să privim la toate faptele prorocilor mincinoși și să nu ne lăsăm duși în eroare doar de unele din ele care sunt puse în vitrină, Domnul Isus a continuat astfel:

Nu oricine-MI zice: “Doamne, Doamne?” va intra în Împărășia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aeea: “Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: “NIciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.” (Matei 7:21-23)

Atrag atenția cititorului că unii unii din acești prooroci au scos draci, au făcut minuni și singuri au crezut că le-au făcut în Numele lui Isus Hristos și totuși, Domnul Isus spune acum și le va spune și atunci că nu i-a cunoscut nici odată pentru că ei au lucrat fărădelege. De ce le va spune așa? În continuare Mântuitorul explică prin concluzia pe care o face:

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, și au izbit în casa aceea: ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.” (Matei 7:24-27)

Problema acestor oameni este că au cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu și nu au făcut potrivit cu el. Și noi suntem avertizați să luăm ca și etalon adevărul Cuvântului lui Dumnezeu și nu învățătura unui sau altui proroc. Trebuie să judecăm toate lucrurile prin prisma Sfintelor Scripturi ale Vechiului și Noului Testament. Și pentru că unii oameni merg cu obrăznicie până acolo că pun învățături omenești sau învățăturile lor proprii mai presus decât Cuvântul lui Dumnezeu, să luăm bine seama la o altă avertizare lăsată de Domnul Isus care a zis:

Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi, și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în Împărăția cerurilor. (Matei 5:18-19)

Să ne ferim de oamenii care strică Cuvântul lui Dumnezeu și să ne ținem strâns de învățătura Sfintelor Scripturi ca să avem parte de o frumoasă moștenire în Împărăția cerurilor.