Cât de lungă trebuie să fie perioada de la logodnă până la nuntă?

Pe portalul moldovacrestina.md a fost adresată o întrebare despre cât de mare trebuie să fie perioada de la logodnă până la nuntă. Mai jos puteți citi întrebarea propriu zisă:

Cum credeţi, cât timp este normal să fii logodit? De ce? Şi dacă suntem la distanţă unul de altul, adică, eu învăţ la Chişinău şi fata la Bălţi, credeţi că am putea fi logodiţi un an? Şi dacă mama lucrează peste hotare şi vine doar odată în an acasă?

 

perioada de la logodnă până la nuntăPerioada de la logodnă până la nuntă este o perioadă de aşteptare

Biblia nu stabileşte o perioadă anumită, dar este bine să fie una scurtă din mai multe motive. Aceasta este o perioadă de aşteptare şi aşteptarea niciodată nu este plăcută, mai ales pentru cei îndrăgostiţi care aşteaptă cu dor să se bucurie de intimitatea pe care le-o va oferi Dumnezeu în cadrul căsătoriei.

Logodna îndelungată este un blestem

Când le prezintă poporului Israel blestemele care îi vor ajunge de nu vor păzi Legea Lui, Dumnezeu le spune şi aceasta:

Vei avea logodnică, şi altul se va culca cu ea; vei zidi casă, şi n-o vei locui; vei sădi vie, şi nu vei mânca din ea. (Deuteronom 28:30)

Printre aceste blesteme este şi a fi într-o logodnă lungă şi care nu se va încheia cu căsătoria mult aşteptată.

În cartea proorocului Ieremia, Dumnezeu compară relaţia Sa cu poporul Israel cu cea a unui bărbat cu soţia sa şi numeşte logodnă perioada pribegiei lor prin pustie.

Cuvântul Domnul mi-a vorbit astfel: „Du-te, şi strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: „Aşa vorbeşte Domnul: „Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, când Mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat” (Ieremia 2:1-2)

Dumnezeu a pregătit o perioadă scurtă pentru această „logodnă” pentru că a vrut să-i scoată repede din Egipt şi să-i aducă în Canaan, ţara promisă. Dar, prin necredinţa lor şi răzvrătirea pe care au arătat-o, s-au condamnat singuri la o perioadă lungă de aşteptare şi această logodnă a lor s-a lungit 40 de ani, iar cei care s-au răzvrătit şi au fost necredincioşi, nu au mai ajuns să vadă ţara şi să se bucure de ea.

Dumnezeu ne vrea împliniţi în căsătorie

Când le-a dat poporul Său porunci despre felul cum trebuie să poarte războaiele pe care urmau să le aibă, Dumnezeu a dat şi această poruncă:

Când vei merge la război împotriva vrăjmaşilor tăi… Cine s-a logodit cu o femeie, şi n-a luat-o încă, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi s-o ia altul”. (Deuteronom 20:1, 7)

Dumnezeu ne vrea fericiţi, împliniţi în familiile noastre şi ca să lăsăm o urmă frumoasă pe pământ. El pune relaţia soţilor în căsătorie, această imagine a cerului, pe treaptă mai importantă decât treburile publice. Iată ce poruncă a mai dat în acest sens:

Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste, şi să nu se pună nici o sarcină peste el; să fie scutit, din pricina familiei, timp de un an, şi să veselească astfel pe nevasta pe care şi-a luat-o. (Deuteronom 24:5)

Judecă singur, acum, dragă cititorule, dacă este bine să lungeşti perioada de la logodnă până la nuntă. Şi apoi, pune alături motivele tale cu cele de la care i-a scutit Dumnezeu pe cei logodiţi şi căsătoriţi de curând, adică de la război. Vezi cât de serioase sunt motivele tale ca să laşi să treacă o perioadă atât de lungă de la logodnă până la căsătorie.