Unde începe patria?

Patria este o noţiune privită diferit acum de generaţia în creştere şi chiar de toate generaţiile. Un foarte mare număr de bărbaţi şi femei au părăsit patria şi printre cei care au rămas sunt încă mulţi plini de dorinţa să se mute cu traiul în alte ţări. Printre temele care au fost sugerate de Ministerul Educaţiei pentru prima ora la 1 septembrie sunt câteva la care se va pune în discuţie şi dragostea de patrie. Deci, unde începe patria?

Semnificaţia cuvântului „patrie”

Cuvântul patrie se pare că provine de la latinescul „pater” care înseamnă tată sau părinte. Deci, deja prin această noţiune patria începe cu părinţii, cu tatăl şi cu mama despre care una din cele 10 porunci spune:

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. (Exodul 20:12)

Primele persoane pe care fiecare din noi ajungem să le cunoaştem în această lume sunt părinţii: mama şi tatăl. Cu ei începe patria. Patrie apoi devine tot ce ne leagă de ei, fraţii noştri, rudele, sătenii, casa, satul, ţara, şi tot ce ne face să ne simţim bine şi acasă.

Aşa mi-a rânduit Dumnezeu în slujba care mi-a încredinţat-o, ca să merg în alte ţări şi să-i învăţ pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori când mă întorc şi avionul trece peste Nistru, mă simt acasă, mă simt în patria mea şi am acel sentiment pe care îl aveam în copilărie, când după o zi de lucru ne adunam, seara, după sobă, în jurul mamei noastre care ne povestea foarte interesant.

Patria este un dar primit de la Dumnezeu

Octavian Paler a spus:

Fiecare om are o patrie, restul sunt ţări.

Când Apostolul Pavel se afla în Atena, le-a spus grecilor adunaţi în Areopag despre mântuirea care este în Domnul Isus Hristos şi a mai spus:

El (Dumnezeu) a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. (Faptele Apostolilor 18:26-27)

Deci, Dumnezeu ne-a dat o patrie, un pământ ca să-i fim recunoscători pentru aceasta şi să ne silim să-L căutăm pe El şi să trăim în ascultare de Cuvântul Lui.

Patria sunt oamenii din poporul meu

Îmi amintesc cum eram cu mai mulţi ani în urmă în oraşul Duşanbe şi am fost să vizitez o şcoală de copii ai refugiaţilor din Afganistan unde domina regimul talibanilor. Când ne aflam în clase, directorul, un om foarte plăcut, a rugat pe copii să ne cânte ceva. Ei au început să cânte un cântec din care doar înţelegeam cuvântul „Afghaniston” pentru că era repetat des. În timp ce cântau, mai mulţi din ei au început să plângă şi nouă, celor prezenţi acolo, ne-au dat ochii în lacrimi, privind la aceşti copii lipsiţi de patria lor. Nu la mult timp după aceasta am ajuns şi în Afganistan şi am văzut că acolo oamenii duceau o viaţă mult mai grea decât a copiilor refugiaţi în Duşanbe. Atunci încă odată am apreciat cât de mult îşi iubeau ţara acei copii.

Apostolul Pavel şi-a iubit foarte mult poporul evreu din care se trăgea şi a căutat să facă tot ce putea pentru mântuirea lor. Oricând ajungea într-un alt oraş, prima dată mergea la sinagoga evreilor, ca să le vestească mântuirea, chiar dacă aproape în toate cazurile urma să fie dispreţuit, batjocorit şi nu de puţine ori bătut în mod sălbatic. Odată a fost scos aproape mort la marginea oraşului, dar după ce şi-a revenit, la scurt timp a mers în alt oraş şi iar a mers la sinagoga celor din poporul său ca să le slujească cu ce avea, cu Evanghelia. La un anumit moment din viaţă, când a vorbit despre poporul său, Apostolul a spus:

Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti. (Romani 9:3)

Sfântul Pavel dorea atât de mult mântuirea oamenilor din poporul său încât era gata să se lipsească pe sine de mântuire dacă ar fi fost posibil, numai să fie ei mântuiţi.

Patria începe în inimă

Patria este o noţiune înaltă pentru oameni cu duh înalt. De altfel, Valeriu Butulescu a scris odată:

„Patria porcului e acolo unde porumbul creşte mai mare.” (Valeriu Butulescu)

Dumnezeu ne vorbeşte în Biblie despre nişte oameni sfinţi ai Lui care ori au crescut, ori s-au născut în robie, şi niciodată nu-şi văzuse ţara care le aparţinea, ţara părinţilor lor. Astfel, Daniel a fost luat în robia babiloniană pe când era doar un adolescent. După ce a trecut o şcoală prestigioasă, a ajuns să fie în slujba multor împăraţi. Pentru tot restul vieţii nu a mai avut posibilitatea să se întoarcă în patria sa, dar totdeauna a păstrat un obicei sfânt să se roage de trei ori în zi pentru ţara lui, cu geamul deschis spre Ierusalim. Nu a încetat să facă aceasta nici atunci când vrăjmaşii au vrut să-i ia viaţa, făcând să fie aruncat într-o groapă cu lei.

Un alt om cu duh înalt a fost Neemia, care s-a născut în robie şi a ajuns să fie paharnic la împăratul Perşilor, Artarxerxe . Alţii toată viaţa visează să capete bani şi poziţie şi când li se oferă, sunt în stare să-şi vândă şi părinţii, numai să le aibă. Nu aşa a fost Neemia. El nu a avut linişte niciodată şi totdeauna s-a interesat de binele poporului său, iar atunci când a auzit că Ierusalimul era dărâmat şi oamenii erau în mare nenorocire şi ocară, a plâns, s-a rugat şi a postit multe zile. Apoi a cerut permisiune de la împărat ca să meargă să slujească celor din ţara sa.

Numai oamenii cu un duh înalt pot înţelege şi simţi ce este patria.

Patria este unde se află cei dragi pe care îi iubesc

Am pus întrebarea din titlu fiicei mele Năstica şi am primit un răspuns foarte interesant de la ea: „Patria începe acasă la noi, acolo unde este mama, tata, unde sunt fraţii mei, unde ştiu că totdeauna voi fi iubită, orice nu s-ar întâmpla şi mă vor primi cu bucurie.”

Întrebări pentru ora clasei:

Dacă sunteţi profesor şi doriţi să alegeţi această temă pentru prima oră la 1 septembrie, doresc să vă sugerez un set de întrebări pe care să le puneţi elevilor şi să aşteptaţi răspunsul la fiecare întrebare de la cel puţin 5 elevi din clasă. Iată întrebările posibile:

  1. Ce este patria?
  2. Ce nu este patria?
  3. Cine sunt oamenii pe care îi cunoşti personal şi ţi-au dat exemplu de patriotism?
  4. De ce crezi că unii oameni nu-şi preţuiesc patria?
  5. Ce datorie ai faţă de patrie şi de ce?