Ce este păcatul îmbuibării?

Întrebare:

Am fost surprind să aflu că îmbuibarea este considerată a fi păcat. Puteţi explica mai bine ce este aceasta şi dacă chiar este adevărat că este calificată în Biblie ca şi păcat?

Este păcat să te îmbuibi?

Înainte să vedem ce spune Biblia, să privim la…

Definiţia din Dicţionar

DEX-ul numeşte ÎMBUIBARE acţiunea de a mânca și a bea (sau a da să mănânce și să bea) peste măsură, a (se) ghiftui; a (se) îndopa.

La vremea scrierii Noului Testament, aristocraţia romană, când se adunau la sărbătorile lor frecvente, obişnuiau să se îmbuibe până acolo că apoi îşi băgau degetele în gură ca să vomite şi să poată mânca din nou şi chiar aveau pregătite din timp vase pentru a vomita.

Îmbuibarea duce la sărăcie

În cartea Proverbelor, înţeleptul împărat Solomon a scris:

Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne. Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe. (Proverbe 23:20-21)

Îmbuibarea afectează rău capacitatea şi dorinţa omului să lucreze şi este pusă alături cu beţia, care are şi acest efect.

Îmbuibare afectează sănătatea fizică

Acelaşi împărat Solomon mai scrie în cartea Ecleziastul:

Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. (Eclesiastul 5:12)

Din mâncarea pe care o consumăm, luăm energia necesară pentru efectuarea muncilor pe care le avem a face. Astfel, cel ce lucrează, valorifică energia din mâncarea pe care o consumă şi se bucură şi de odihna somnului, pe când cel ce se îmbuibă nu valorifică mâncarea multă pe care o îndoapă şi aceasta îl face să-şi piardă somnul şi sănătatea.

Îmbuibarea afectează sănătatea spirituală

Când le vorbea ucenicilor despre a doua Sa venire, Domnul Isus le-a spus:

Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. (Luca 21:34)

În lumea antică, dar, de fapt, şi azi tot, oamenii zic inimă, dar se referă la capacităţile mintale ale omului. Domnul Isus afirmă că îmbuibarea afectează capacitatea omului de a gândi şi astfel nu mai veghează la starea sa spirituală. Având în vedere toate acestea Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune că …

Cei ce se dedau la îmbuibare nu vor moşteni Împărăţia Cerurilor

Când enumeră faptele firii, Apostolul Pavel scrie astfel:

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5:19-21)

Oamenii care trăiesc prin Duhul Sfânt nu se vor deda la îmbuibare.

Nu confundaţi obezitatea cu îmbuibarea

Este adevărat că un rezultat al îmbuibării este şi obezitatea, dar nu totdeauna este aşa. Mulţi oameni sunt obezi din pricina unor boli care duc la dereglarea metabolismului. Nu fi printre cei care se grăbesc să-i acuze pe aceşti oameni în loc să le spună cuvinte  de încurajare şi mângâiere.