Despre oamenii statului implicaţi în comerţul cu droguri

Săptămâna trecută toată lumea a fost şocată când au aflat că poliţia rutieră a reţinut un microbus ce avea o încărcătură cu 200kg de heroină. Am citit acest articol din Ziarul de Gardă şi m-am gândit  şi la cele scrise în cartea proorocului Isaia. În vremea lui a fost o mare decădere spirituală a celor ce se numeau poporul lui Dumnezeu şi corupţia a întrecut orice măsură. Isaia spunea:

Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi! (Isaia 1:21)

Ne numim ţară creştină, dar chiar cei care cunosc bine istoria, nu-şi pot aminti despre vremuri când ar fi locuit în ţara noastră judecata şi dreptatea. Dar de ucigaşi a fost plină multe secole la rând şi nu se opreşte nici azi. De altfel, numai drogurile, câte vieţi au luat şi iau. Vă daţi seama câte vieţi avea să distrugă doar acele 200kg de heroină care au fost reţinute?

Conducătorii şi-au pierdut integritatea

Isaia îi compară pe conducătorii lui Israel cu argintul, comoara naţiunii şi cu vinul curat şi spune desrpe ei:

Argintul tău s-a prefăcut în zgură, şi vinul tău cel ales a fost amestect cu apă. Mai marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului nu-i fac dreptate, şi pricina văduvei n-ajunge până la ei. (Isaia 1:22-23)

Judecata lui Dumnezeu nu va întârzia

Când vezi ce se întâmplă, nu mai ştii ce să faci şi ţi se pare că nedreptatea va triumfa todeauna. Să nu creadă nimeni aşa. Dumnezeu nu va întârzia în judecăţile Sale împotriva celor ce se fac vrăjmaşii Lui prin nedreptate.

De aceea, iată ce spune Domnul, Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Israel: “Ah! Voi cere socoteala potrivnicilor Mei, şi Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îţi voi toţi zgura (conducătorii şi oamenii de stat corupţi), cum o topeşte leşia, toate părticelele de plumb le voi depărta de tine. Voi face iarăţi pe judecătorii tăi ca odinioară, şi pe sfetnicii (deputaţii din parlament) tăi ca la început. După aceea, vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă.” (Isaia 1:24-26)

Judecata lui Dumnezeu împotriva conducătorilor corupţi nu va întârzia, dar ne vine greu să credem că Dumnezeu va face să locuiască vre-o dată dreptatea în ţara noastră. Aceasta se va întâmnpla doar atunci când ne vom întoarce cu toată naţiunea la Dumnezeu. Să ne întoarcem din toată inima la El!