Este îngăduit unui credincios să citească din Molitfelnic?

Întrebare:

Vreau sa va întreb daca poate un om simplu, credincios, sa citească din Molitfelnic? Înțeleg ca preoții citesc din el in timpul slujbelor, dar am eu dreptul sa citesc din el acasă, pentru mine? Va mulțumesc anticipat.

Este îngăduit unui credincios să citească din Molitfelnic?Molitfelnicul este o carte liturgică pentru folosinţa preoţilor şi episcopilor care cuprinde rânduiala săvârşirii slujbelor făcute în Biserica Ortodoxă. Nu face Dumnzeu referinţă la astfel de cărţi şi cu atât mai mult, nu a lăsat vreo interdicţie pentru oameni să citească din această carte.

Vă îndemn să faceţi rost de Biblie dacă nu aveţi una şi să  o citiţi. Citiţi mai întâi Noul Testament şi apoi Vechiul Testament. Spre deosebire de Molitfelnic sau alte cărţi scrise de oameni, Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi este insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Iată ce spune Dumnezeu prin Apostolul Pavel în Biblie:

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17)

Iar în alt pasaj din Biblie Dumnezeu spune:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi. Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire. (Psalmi 1:1-6)

Citiţi Biblia, credeţi în Domnul Isus şi trăiţi potrivit cu învăţătura Lui ca să moşteniţi viaţa veşnică şi să trăiţi o viaţă binecuvântată pe acest pământ.