Ce spune Biblia despre întârziatul sistematic la serviciile divine?

Întrebare:

Am observat că unii oameni au obişnuinţă să întârzie sau să vină la jumătatea slujbei în Biserică. Mi se pare nepotrivit lucrul acesta. Ce spune Biblia la acest subiect?

Nu-mi amintesc un verset biblic care ar abordat direct această problemă, dar cred că întârzierile sistematice la serviciul divin arată lipsă de respect şi reverenţă la adresa lui Dumnezeu. Nu vorbim aici de situaţii neprevăzute care se întâmplă fiecărui câte odată. Dar dacă cineva şi-a făcut obiceiul să întârzie sistematic la serviciile divine cred că ar trebui să se gândească la porunca care spune:

Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. (Exodul 20:7)

Dacă eşti profesor sau profesoară la şcoală şi ai elevi care sistematic întârzie la lecţii, ce mesaj îţi comunică ei prin aceasta? Ori că subiectul ori că persoana ta nu prezintă importanţă pentru ei şi nu poate fi interpretat altfel decât lipsă de respect. Dar dacă continuu întârzii la servici, cum se simte şeful tău? Şi atunci când stai sub uşa unui magazin la care scrie că se va deschide la orele 8:00 şi după 15 sau 20 de minute tot nu vine vânzătorul, oare nu te simţi dispreţuit şi ofensat.

Noi mergem la serviciile divine ale Bisericii ca să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu şi să învăţăm din Cuvântul Lui. De aceea, trebuie să ne purtăm cu reverenţă şi să venim la timpul stabilit pentru începerea închinării.

Apoi, cel ce întârzie totdeauna îi va deranja mai mult sau mai puţin pe cei care au venit la timp. Deci, întârzierea va fi o manifestare a lipsei de respect şi faţă de cei care au venit la timp.

Îmi mai amintesc acum un verset din Biblie care spune:

Păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu şi apropie-te mai bine să asculţi decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta. (Eclesiastul 5:1)

Deci să fii cu luare aminte şi cu atitudine de reverenţă când vii în Casa lui Dumnezeu şi dacă te apropii să asculţi Cuvântul Lui ca să-l înţelegi, atunci vei dori să fii prezent de la început până la sfârşitul serviciului divin. În contrast sunt puşi nebunii care vin şi ei în Casa lui Dumnezeu, dar nu le pasă prea mult de ce se vorbeşte şi se face acolo. Ei vin să aducă jertfă fără să aibă o atitudine de reverenţă faţă de Dumnezeu şi dorinţă să înţeleagă voia Lui ca să o poată împlini în toate.

Să luăm seama la umblarea noastră şi să-l cinstim pe Dumnezeu în toată umblarea noastră.