Despre implicarea creştinilor în campania electorală

Suntem în toiul campaniei electorale şi aceasta nu poate şi nu trebuie să lase indiferent pe nimeni, pentru că guvernarea care o vom alege se va reflecta asupra tuturor laturilor vieţii şi asupra fiecărei familii şi persoane. Apostolul Pavel a spus despre noi odată astfel:

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. (Filipeni 3:21)

În acelaşi timp, fiecare din noi este şi cetăţean al ţării în care ne-am născut şi trăim şi pe care suntem datori să o iubim şi să-i slujim cu dragoste, în Evanghelie. Este normal pentru fiecare creştin să-şi pună întrebarea cum să se poarte, ce atitudine să ia, ce să facă şi ce să nu facă în cadrul campaniei electorale. În acest articol doresc să împărtăşesc câteva gânduri şi sfaturi pe marginea acestui subiect.

Realizează datoria participării la scrutin

În Epistola către Romani, Apostolul Pavel a scris:

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. (Romani 13:1-2)

Atât timp cât statul nu ne cere ceva împotriva voii lui Dumnezeu scrise în Biblie, noi, creştinii, avem responsabilitatea să fim buni cetăţeni şi să participăm la viaţa publică, care este un drept şi un privilegiu. Dacă ignorăm participarea la alegeri, vor alege alţii pentru noi şi, de cele mai multe ori, nu spre binele nostru, al bisericii şi al Evangheliei. Refuzul de a participa la alegeri va fi o împotrivire faţă de stăpâniri şi faţă de rânduiala pusă de Dumnezeu şi vom purta consecinţele apoi noi şi întreaga naţiune.

Roagă-te pentru alegerile parlamentare

Aşa ne învaţă Dumnezeu în Scripturi:

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. (1 Timotei 2:1-4)

Dacă suntem chemaţi să ne rugăm pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, cu atât mai mult trebuie să ne rugăm ca să fie înălţaţi în dregătorii cei care nu pot asigura o viaţă paşnică şi liniştită şi ca să ne putem închina lui Dumnezeu cu toată evlavia şi cu toată cinstea.

Informează-te bine

Când vom ajunge în ziua alegerilor, fiecare din noi va trebui să aleagă doar un partid sau o persoană din listă. Nu poate judeca drept şi nu poate face o alegere corectă omul care nu s-a interesat despre realizările, potenţialul, convingerile, viziunea şi planurile candidaţilor. Este foarte important să căutăm şi să ne informăm despre fiecare candidat sau partid cu potenţial de a accede în Parlament ca să nu facem alegeri greşite. În privinţa aceasta Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău. (Proverbele lui Solomon 19:2)

Judecă din perspectiva Bibliei

Biblia, sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul absolut prin care noi, creştinii. Am aflat despre mântuire, am crezut în Domnul Isus Hristos, am căpătat darul vieţii veşnice şi ne ghidăm vieţile acuma după Sfintele Scripturi. Este o datorie a noastră să analizăm toată informaţia pe care o aflăm despre oamenii şi partidele care candidează în campania electorală prin prisma Bibliei ca să ne facem concluzii corecte şi în baza lor să facem alegeri drepte. Este bine să discutăm unii cu alţii despre potenţialul celor ce candidează, realizările şi viziunile lor vizavi de învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu. Să nu ne trezim cumva că vom vota pentru atei, pentru prigonitorii Bisericii şi a Evangheliei sau pentru cei ce au promovat şi promovează imoralitatea pentru că nu au valori morale. Să luăm seama la cuvintele Scripturii care spun:

Pe cine zice celui rău: „Tu eşti bun!” îl blestemă popoarele şi-l urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine, şi o mare binecuvântare vine peste ei. (Proverbele lui Solomon 24:24-25)

Pune întrebări candidaţilor

Nu este bine când oameni sunt naivi şi se lasă înşelaţi de promisiunile unor politicieni care în campania electorală promit marea şi sarea, dar apoi un deget nu mişcă pentru a realiza lucrurile promise alegătorilor lor. Despre problemele adevărate ale societăţii, astfel de politicieni preferă să tacă şi să nu zică nimic ca nu cumva să se pună rău în faţa cuiva. Este datoria noastră să-i întrebăm pe toţi cei ce candidează despre problemele adevărate şi cu ce soluţii vin ei pentru a rezolva aceste probleme. Ce vor face pentru a opri destrămarea instituţiei familiei şi catastrofa demografică spre care merge naţiunea. Un grup de oameni imorali caută cu tot dinadinsul să ne impună o lege aşa numită anti-discriminare, prin care vor să introducă sintagma „orientare sexuală” în legislaţia ţării, ca şi principiu de discriminare, aşa ca apoi să-şi bată joc de toată naţiunea, să distrugă familiile, să înveţe pe copiii desfrâul în şcoli şi să-şi bată joc de valorile omeneşti şi de tot ce este sfânt. Cei mai mulţi din deputaţii care au fost în Parlament până în prezent, nu au luat atitudine faţă de acest mare pericol care ne ameninţă ţara, şi acum candidează şi în aceste alegeri. Oare merită ei voturile noastre dacă ignoră adevăratele probleme ale ţării şi nici măcar nu vor să vorbească despre ele? Ce fel de hotărâri şi legi drepte putem să aşteptăm de la candidaţii care au votat acum, în ultimele zile ale mandatului lor o lege, prin care părinţii vor fi băgaţi la închisoare pentru un an de zile dacă vor aplica pedeapsă corporală copiilor. În loc să elaboreze legi care să oprească dispreţul cu care îi tratează elevii pe profesori şi copiii pe părinţi, prin această lege deputaţii au mai adăugat încă la dispreţul existent. Trebuie să-i întrebăm de ce au făcut şi fac aşa şi să nu ne dăm votul pentru oameni lipsiţi de discernământ. Nu vreau să cred, dar mi-a spus cineva care a fost deputat în Parlament că unii din deputaţi, sunt atât de mult în afara subiectului care se discută, încât atunci când trebuie să voteze o lege, privesc în jur şi fac după cum procedează alţii, dar dacă i-ai întreba, nici nu pot să-ţi spună pentru ce au votat. Să ne păzească Dumnezeu să mai alegem astfel de oameni din nou în Parlament. Scriptura spune:

Omul bogat se crede înţelept, dar săracul care este priceput îl cercetează (Proverbele lui Solomon 28:11)

Nu admite defăimarea

Oricine nu ar fi candidatul, nu este compatibil cu credinţa creştină ca să ne purtăm cu răutate cu cineva şi aceasta în campania electorală se manifestă prin atac la persoană. Ce este aceasta? Atacul la persoană este o defăimare sistematică şi metodică, când este atacata o persoană şi îi sunt căutate toate motivele posibile şi imposibile pentru al discredita public. Aceasta este o practică păgână păcătoasă care este împotriva credinţei creştine, şi ca să nu urmăm astfel de practici urâte, Biblia ne învaţă să ne ţinem la distanţă de oamenii care practică defăimarea:

Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături cu v

reunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ: cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. (1 Corinteni 5:11)

Nu te lăsa influenţat de defăimările celor ce le practică, ci mai degrabă condamnă-le.

Nu te lăsa copleşit de promisiuni

Toţi care candidează în campania electorală vin cu programe ce inundă de promisiuni. Fă-ţi o obişnuinţă să păstrezi materialele publicate cu acele promisiuni, ca apoi, peste patru ani, când va veni iar o nouă campanie electorală, să priveşti şi să verifici cum îşi păstrează cuvântul cei ce au făcut promisiunile. Este adevărat că uneori aşa sunt împrejurările, sau cei care au învins la alegeri nu deţin majoritatea ca să poată aduce la îndeplinire toate promisiunile, dar totuşi, verifică bine. Am auzit odată cum cineva a dat următoarea definiţie:

Politician – omul care poate face promisiuni multe, dare care nu le realizează şi apoi se poate scuza perfect ca să fie ales din nou.

Studiază realizările candidaţilor

Vezi ce au făcut ei pentru familia lor, pentru colectivul sau organizaţia din care fac parte, pentru biserica lor, etc. Nu poate face ceva pentru oameni din poziţia de deputat cineva care nu a făcut nimic pentru oameni până a ajunge în această poziţie. De altfel, când ne învaţă cum să alegem conducerea în bisericile noastre, Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură să luăm bine seama la caracterele oamenilor pe care vrem să-i alegem şi la felul lor de a purta de grijă de alţii. Iată ce calităţi trebuie să aibă aceşti oameni:

Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.” Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa. Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului. (1Ti 3:1-6)

Ajută candidaţii care urmăresc binele poporului

Înainte ca să înceapă campania electorală, când partidele îşi definitivau listele, au venit la mine unii, care ştiau că mă cunosc şi am respectul liderilor diferitor partide, şi mi-au cerut să mijlocesc pentru ei ca să fie acceptaţi pe listele partidelor respective. Când i-am întrebat de ce vor să facă aceasta, mi-au spus că se confruntă cu anumite probleme în activitatea lor, sau în afaceri şi dacă ajung deputaţi văr scăpa de problemele respective şi vor ajuta şi pe alţii. I-am mustrat pe faţă şi le-am spus că în Parlament trebuie să ajungă conducătorii adevăraţi care vor, urmăresc şi se luptă pentru binele întregului popor şi care au dus aceeaşi luptă şi până acum, înainte de această campanie electorală.

Pe de altă parte, este datoria noastră să-i încurajăm pe oamenii cu valori adevărate să candideze şi să-i ajutăm cu ce ne stă în putere.

Informează şi pe alţii

Nu este bine, dar sunt mulţi oameni care nu dau importanţa cuvenită alegerii pe care o vor face cu privire la deputaţii viitorului Parlament. Nu citesc ziarele, nu privesc noutăţile, sau discursurile electorale. Sau, unii privesc foarte îngust şi se lasă înşelaţi de promisiunile goale şi manipulările celor ce au devenit specialişti prin excelenţă a le face. Este important să le vorbeşti la aceşti oameni şi să-i ajuţi să privească la realitate din perspectiva lui Dumnezeu ca să nu facă alegeri greşite, aşa cum spune Scriptura:

Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. (Proverbele lui Solomon 11:14)

Respectă părerea altora

Nu impune altora opinia pe care o ai despre un candidat sau altul. Fiecare om este liber să-şi facă şi să aibă opinia sa proprie. Nu transforma discuţiile despre candidaţi în certuri. Nu face faţă unui creştin cearta. Prezintă cu tot respectul argumentele pe care le ai pentru opinia pe care ţi-ai făcut-o şi tot aşa ascultă şi opinia şi argumentele pe care le aduc alţii, ca să poţi cântări lucrurile bine şi apoi să poţi face o alegere dreaptă. Campania electorală este şi perioada când de la noi, de la fiecare cetăţean, se aşteaptă să cercetăm pe fiecare candidat şi partid şi apoi să facem o alegere dreaptă.

Spune tuturor despre mântuirea oferită de Domnul Isus Hristos

Acesta trebuie să fie mesajul principal şi prioritar al fiecărui creştin în toate vremurile şi aşa trebuie să rămână şi în timpul campaniei electorale. Şi când îţi vei da votul, gândeşte-te bine cum va beneficia sau va avea de suferit proclamarea acestui mesaj din partea celor pentru care vrei să-ţi dai votul.

Dumnezeu să ne dea tragere de inimă, înţelepciune şi discernământ ca să facem alegeri corecte în ziua scrutinului. Să facem alegeri pentru care nu vom regreta.