Despre calea îngustă şi poarta strâmtă

Întrebare:

Ce înţelegeţi Dvs. prin „calea îngustă” şi „poarta strâmtă” şi cum le căutaţi?

Despre calea îngustă şi poarta strâmtăCa să înţelegem acest adevăr din Sfintele Scripturi, să privim mai întâi la…

Textul Biblic

Cuvintele acestea au fost spuse de Domnul Isus în renumita predică de pe munte şi sunt următoarele:

Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. (Matei 7:13-14)

Contextul este cheia înţelegerii

Pe parcursul secolelor, mulţi au scos aceste versete din contextul lor şi le-au folosit pentru a introduce fel de fel de legi şi porunci omeneşti care au dus la legalism extrem, dar care în realitate sunt tocmai opusul la cele spuse de Domnul Isus. Pentru înţelegerea acestor versete trebuie să privim la toată predica Domnului Isus care este scrisă în capitolele 5-7 ale Evangheliei după Matei. Poate ar fi bine să citiţi acest pasaj înainte să continuaţi citirea acestui articol, sau citiţi după citirea lui.

Atenţie la versetul cheie

Versetul cheie al predicii de pe munte are o strânsă legătură cu înţelegerea adevărului despre „poarta strâmtă” şi „calea îngustă” şi este următorul:

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:20)

Pe tot parcursul acestei predici de pe munte, Domnul Isus a pus în contrast neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor cu cea a lui Dumnezeu.

Cum au mai „îngustat” unii calea îngustă?

Fariseii erau partida religioasă cea mai îngustă din vremea Domnului nostru Isus Hristos şi, din zelul lor pentru sfinţenie (dar de fapt pentru a se scoate pe sine în evidenţă în faţa altora) au mai adăugat la Cuvântul scris de Dumnezeu în Vechiul Testament încă 600 de porunci. Ca să înţelegeţi cum au „îngustat” ei această cale, vă dau un exemplu. A patra din cele 10 purnci spune că şase zile să lucrezi şi în ziua a şaptea să te odihneşti. Fariseii însă au mai adăugat multe porunci cum ar fi, să nu mergi mai mult de un număr anumit de paşi în ziua Sabatului şi să nu mănânci ouăle pe care le-a ouat găina în această zi, pentru că, după părerea lor, găina s-a trudit şi astfel a păcătuit (de parcă Legea a fost dată pentru găini şi nu pentru oameni). La prima vedere, pare că este cea mai îngustă cale cea pe care o urmează ei şi nu mai poate fi îngustă. Dar de fapt, Domnul Isus spune că…

Fariseii au lăsat porunca lui Dumnezeu

Domnul Isus a avut cu fariseii multe confruntări în legătură cu această problemă şi odată, când L-au acuzat pentru că ucenicii Lui mâncau cu mâinile nespălate, Mântuitorul le-a spus şi aceasta:

„Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.” Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.” El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră. Căci Moise a zis: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.” Voi, dimpotrivă, ziceţi: „Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta este „Corban”, adică dat lui Dumnezeu, face bine”; şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!” (Marcu 7:6-13)

Fariseii au părăsit calea îngustă atunci când au desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina lor.

Poarta strâmtă şi calea îngustă este trăirea după Cuvântul lui Dumnezeu

Tot în predica de pe munte, Domnul Isus a spus că neprihănirea lui Dumnezeu este condiţia pentru întrarea în împărăţia cerurilor şi aceasta este împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi:

Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:17-20)

Care este atitudinea ta faţă de Cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult timp petreci pentru a studia? Cum aplici Cuvântul în viaţa ta? Ce le comunici altora din Sfintele Scripturi? Ce-ţi spune răspunsul la toate aceste întrebări? Mergi pe calea îngustă sau nu?