Despre ce deprindere trupească este vorba în 1 Timotei 4:8?

Cel mai tare “argument” folosit de oamenii religioşi care spun că sportul este păcat se află scris în Epistola I a lui Pavel către Timotei capitol 4 versetul 8 şi zice aşa: “Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare”. Fapt este că expresia deprindere trupească în acest context nu se referă la sport. În acest articol doresc să demonstrez aceasta cu ajutorul contextului imediat al versetului.

Pavel începe capitolul aşa:

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulţămire de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună; şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţămiri; pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături, pe care ai urmat-o până acum.” (1 Timotei 4:1-6)

Pasajul citat arată clar că unii oameni, vor nesocoti credinţa ca şi bază a mântuirii orăcirui om şi vor căuta să o înlocuiasc cu învăţături înşelătoare ale dracilor. Parte ale acestor învăţături este şi abstinenţa sexuală şi restricţii în alimentaţie. Toate aceste lucruri nu joacă nici un rol în ce priveşte evlavia, sau relaţia noastră cu Dumnezeu. Atenţie, nu vorbim aici despre abstinenţă sexuală înainte de căsătorie, nu aceasta. Cred că este absolut clar din context că acei oameni opreau căsătoria, pentru a nu avea relaţii sexuale absolut şi astfel să poţi moşteni viaţa veşnică, potrivit învăţăturii lor. În continuare Pavel îi spune lui Timotei:

Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios. (1 Timotei 4:7)

Deci, aceste învăţături  drăceşti numeau evlavie abstinenţa totală de la relaţii sexuale şi restricţiile în mâncare. Pavel mai numeşte aceste învăţături basme lumeşti şi băbeşti care nu au niimic a face cu evlavia adevărată, care este rezultatul credinţei în Domnul Isus Hristos. Imediat după acest verset, în aceeaşi ordine de idei şi în acelaşi context  apostolul Pavel spune:

Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. (1 Timotei 4:8)

Este absolut clar că în acest context:

1. Expresia deprindere truprească nu se referă la sport pentru că în tot pasajul nu a fost nici o menţiune la sport, absolut nimic, nici o referinţă la sport, aşa cum găsim în 1 Corinteni 8:24-27 etc.

2. Expresia deprindere trupească se referă la abstinenţa sexuală şi restricţii în alimentaţie. Acestea sunt unicele deprinderi trupeşti menţionate în acest pasa. Nu mai există nici o altă deprindere trupească.

3. Prin deprindere truprească nu poate fi moştenită viaţa veşnică. Aceasta poate fi moştenită doar prin credinţă în Isus Hristos.

Dumnezeu să ne ajute şi să căutăm evlavia adevărată prin credinţă în Isus Hristos şi să ne ferim de basme lumeşti şi băbeşti.