Cu ce se deosebesc Baptiștii de Menoniți?

Întrebare:

Care este deosebirea dintre baptiști și menoniți? Există menoniți în R. Moldova? 

Nu am auzit încă despre existența unei biserici menonite în R.Moldova, dar m-am întâlnit cu menoniți din alte țări care au vizitat bisericile din țara noastră.

Un grup de creștini menoniți

Cu privire la deosebirile care sunt între biserica baptistă și cea menonită cel mai potrivit va fi să citez pe A. Unger, slujitor menonit din Rusia, care în anul 1876 a alcătuit un document numit “Deosebirile dintre comunitatea frățească menonită și comunitatea baptistă”. El a scris astfel:

“Ei își permit să ia în mână sabia, ceea ce comunitatea noastră nu consideră a fi potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu; 2) ei consideră admisibil în anumite circumstanțe jurământul pe când comunitatea noastră crede contrarul potrivit cu cele spuse în versetul 12 al capitolului 5 al Epistolei lui Iacov; 3) ei nu practică spălatul picioarelor care se obișnuiește a se face în comunitatea noastră. În general însă trebuie menționat că noi considerăm comunitatea (biserica) baptistă că este vie, adică, este adunarea adevăraților copii ai lui Dumnezeu, care au fost născuți din nou și au primit Duhul Sfânt; abaterile menționate nu ne încurcă să avem cu ei părtășie sinceră, chiar să avem părtășie împreună cu ei la Sfintele taine și cu timpul să avem la noi învățători din mijlocul lor, care să ne acorde ajutor în organizarea comunității pentru că: 1) cu excepția celor trei cazuri menționate mai sus, ei împărtășesc același credință pe care o avem și noi; 2) botează doar pe cei născuți din nou și anume prin scufundare în apă, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu; 3) elimină din comunitate pe membrii care trăiesc în neorânduială pentru un timp, până acești oameni manifestă schimbare și corectare; 4) toată rânduiala comunității (bisericii) lor este în esență aceeași ca și rânduiala comunității noastre.” (S.N.Savinskii, Istoria evangeliskih hristian – baptistov Ukraini, Rossii, Belorusii (1867 – 1917), pag. 129)

Ce cunoaște cititorul despre menoniți și ce experiențe ați avut cu acești creștini? Vă invit să scrieți la comentarii.