Ce diferenţă este între crucea lui Hristos şi crucea pe care are să o poarte creştinul?

Ce diferenţă este între crucea lui Hristos şi crucea pe care are să o poarte creştinul?Întrebare:

Ce înseamnă în mod practic şi când se semnează “acordul de purtare a crucii” şi cu cine? De unde şi până unde? De când şi până când? La Golgota numai Unul a fost demn să meargă… Dacă El a purtat crucea cea reală, El a purtat-o şi pentru mine şi pentru tine… Eu de ce trebui s-o mai port? El a purtat-o spre suferinţă şi moarte în locul meu şi pentru mântuirea tuturor care cred. Dacă trebuie să port crucea, la mine trebuie să fie ceva diferit de El. Care este linia de demarcare între crucea mea şi crucea lui Hristos?

O jertfă diferită

Jertfa Domnului Isus Hristos a fost adusă pe crucea de la Golgota şi nici o altă jertfă a nici unui om din lume nu poate fi comparată cu această jertfă desăvârşită prin care suntem mântuiţi.

Aceeaşi atitudine

Când era încă în viaţă, şi le spunea ucenicilor să-şi ia crucea, Domnul Isus le vorbea despre o atitudine pe care trebuie să o ia fiecare din ei şi fără care nu este posibil să-l urmezi pe El. Atitudinea ucenicilor trebuia să fie aceeaşi pe care a avut-o Isus, aşa cum scrie:

Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. (Matei 16:24-25)

Atitudinea aceasta, pe care a avut-o Domnul Isus şi pe care ne cere să o avem şi noi implică lepădare de sine şi sacrificarea vieţii pentru pentru Hristos şi Evanghelie.

Când este momentul luării crucii?

Atunci când iei decizia să mori pentru tine şi să trăieşti doar pentru Hristos şi Evanghelie. Atunci când te lepezi de tine pentru totdeauna. Atunci când întri prin credinţă şi pocăinţă în Noul Legământ al Domnului Isus Hristos. Apostolul Pavel a spus astfel despre sine:

În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume! (Galateni 6:14)