De ce în Levitic 12 există diferenţă între perioada de curăţire la naşterea fiilor şi a fiicelor ?

Întrebare: 

De ce în Levitic 12:1-5 este aşa o diferență mare între timpul de curăţire la nașterea fiilor și a fiicelor? 

Să dăm citire întregului text: 

1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 2 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Când o femeie va rămâne însărcinată şi va naşte un copil de parte bărbătească, să fie necurată şapte zile; să fie necurată ca în vremea sorocului ei. 3 În ziua a opta, copilul să fie tăiat împrejur. 4 Femeia să mai rămână încă treizeci şi trei de zile ca să se cureţe de sângele ei; să nu se atingă de niciun lucru sfânt şi să nu se ducă la Sfântul Locaş, până nu se vor împlini zilele curăţării ei. 5 Dacă naşte o fată, să fie necurată două săptămâni, ca pe vremea când i-a venit sorocul; şi să rămână şaizeci şi şase de zile ca să se cureţe de sângele ei. 6 Când se vor împlini zilele curăţării ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la uşa Cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispăşire. 7 Preotul să le jertfească înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru ea; şi astfel ea va fi curăţată de scurgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naşte un băiat sau o fată. 8 Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispăşire. Preotul să facă ispăşire pentru ea, şi va fi curată.” (Leviticul 12:1-8)

Din textul de mai sus vedem clar că în cazul naşterii unui copil de parte bărbătească, perioada curăţirii sau purificării (în limba engleză) pentru mamă este de 7+33=40 de zile. În cazul naşterii unei fetiţe, perioada este de 14+66=80 de zile. 

Acest text nu ne dă un răspuns evident de ce perioada purificării în cazul băiatului este de 2 ori mai mică decât în cazul nașterii unei fetiţe. Unii critici s-au grăbit să ne arate că aici este o greşeală şi, de fapt, Biblia înjoseşte femeia şi o arată a fi mai necurată decât bărbatul. Nu este aşa. Dumnezeu a creat pe femeie şi pe bărbat după chipul şi asemănarea Sa. Atât femeia, cât şi bărbatul au Acelaşi Creator care îi iubeşte pe ambii egal. Să pretinzi a fi mai curat în faţa lui Dumnezeu prin însuşi faptul că eşti bărbat nu este un lucru biblic. 

Să nu uităm că toată Legea a fost dată ca şi o umbră a lucrurilor viitoare. Chiar şi această lege cu privire la purificare, curăţire, era un indicator spre Cel ce avea să vină şi să ne curețe de toate necurăţiile noastre, să ia păcatul nostru asupra Sa şi să-l pironească pe cruce. În El, astăzi, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toţi suntem una în Hristos Domnul nostru (Galateni 3:28). 

În ce priveşte perioada aceasta de curăţire a femeii, au fost multe încercări de a explica diferenţa. Nu le voi aduce aici, însă ce mi s-a părut interesant este că despre diferenţa aceasta au vorbit pe larg şi mulţi doctori din antichitate. Am găsit că chiar Hipocrate spunea că perioada de curăţire a mamei după naşterea unei fetiţe este de 42 de zile, pe când în cazul băieţilor de 30 de zile(Biblical and Talmudic Medicine, pag. 400). Chiar dacă nu se potrivesc datele lui Hipocrate exact cu cele găsite în Biblie, evident este că chiar şi medicina undeva ne arată că există o diferenţă de curăţare după naşterea celor două sexe. Dumnezeu nu ne dă un răspuns clar în Levitic 12 de ce anume aşa, dar un lucru este evident: El a creat şi pe bărbaţi şi pe femei după chipul şi asemănarea Sa(Genesa 1:27). Pentru fiecare bărbat şi femeie care locuieşte astăzi pe faţa acestui pământ, El l-a dat pe singurul Său Fiu, Domnul Isus Hristos, ca să moară şi să ne facă parte de cea mai perfectă curăţire din istoria omenirii, curăţirea de păcate. 

Ai tu parte de această curăţire, drag cititor?