De ce Biblia este numită astfel?

Întrebarea:

De ce Biblia este numita Biblie? In Biblie nu e nici un cuvânt „Biblia”! De unde a apărut şi ce semnificaţie are?

Etimologia

Online Etymology Dictionary ne relatează că cuvântul acesta provine de la expresia din limba greacă „ta biblia ta hagia” care în traducere înseamnă cărţile sfinte şi îşi trage numele de la termenul „biblion” care în traducere din greacă înseamnă hârtie sau sul şi acesta era cuvântul obişnuit folosit cu referire la orice carte. Provenienţa cuvântului este de la portul oraşului fenician Biblos unde egiptenii veneau şi vindeau papirusul care apoi era răspândit în toată Grecia. Sfintele Scripturi au început să fie numite cu termenul „ta Biblia” încă de la anul 223 d. Hristos, dar cercetătorul Bibliei Mark Hamilton susţine că această frază era folosit de Iudeii care au trăit în perioada Elenistă cu referire la cărţilor lor sfinte.

În Biblie este cuvântul „Biblia”

Primul verset din Evanghelia după Matei spune astfel:

Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. (Matei:1)

Acelaşi verset în greacă scrie astfel:

Βίβλος γενέσεως  Ιησου Χριστου, υιου Δαυΐδ, υιου Αβραάμ.

Vedeţi singuri că primul cuvânt din Noul Testamet este „biblos”, adică Biblia, iar în tot Noul Testament este folosit de 40 de ori sub 10 forme diferite în 42 de versete.