De ce Dumnezeu a îngăduit unei vrăjitoare să-l cheme pe Samuel din morţi?

Întrebare:

În textul din 1 Samuel 28:6 citim că împăratul Saul a recurs la practicile unei vrăjitoare care a chemat pe Samuel din morţi. Cum a fost posibil ca o vrăjitoare să-l cheme pe robul lui Dumnezeu? Reiese că acum se poate întâmpla aceeaşi situaţie şi diferiţi vrăjitori pot vorbi cu diferite persoane sfinte? Dacă este posibil, aduceţi ceva argumente pentru acest text. Ce să cred dacă un vrăjitor zice că vorbeşte cu apostolul Petru, etc.? Care este adevărul?

Acesta este un caz unic în Biblie şi nu putem să-l aplicăm la toate situaţiile. Nu mai este scris în Biblie că ar mai fi reuşit vreun vrăjitor să cheme pe oamenii lui Dumnezeu sau să comunice cu ei.

În cazul lui Saul, la insistenţa lui, Dumnezeu a venit să-i confirme mesajul dat anterior. Acum, în pragul luptei cu Filistenii de la Ghilboa, Saul era cuprins de o mare spaimă şi căutând soluţia Biblia spune că:

Saul a întrebat pe Domnul, şi Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim, nici prin proroci. (I Samuel 28:6)

El, Saul, a primit mesajul clar de la Dumnezeu prin Samuel când acesta era încă în viaţă, dar a ignorat acest mesaj şi l-a prigonit în toate felurile pe David, care trebuia să-i ia locul, căutând să-l omoare. Pentru că nu se împăca cu hotărârea lui Dumnezeu, Saul insista să capete o soluţie, un alt răspuns de la Dumnezeu, unul favorabil. De aceea, în disperarea lui, după ce a recurs la toate căile legale de a comunica cu Dumnezeu şi nu a primit nici un răspuns, a hotărât să recurgă la una păcătoasă pe care singur o interzisese.

De aceea, Dumnezeu a venit să-i mai repete odată acelaşi mesaj, prin acelaşi om, pentru că Dumnezeu este acelaşi ieri, azi şi în veci şi în El nu este nici schimbare şi nici umbră de mutare. De aceea, Dumnezeu, care este atotputernic, a îngăduit ca să poată fi chemat Samuel şi să-i spună lui Samuel următorul mesaj:

Samuel a zis lui Saul: „Pentru ce m-ai tulburat, chemându-mă?” Saul a răspuns: „Sunt într-o mare strâmtorare: filistenii îmi fac război, şi Dumnezeu S-a depărtat de la mine; nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise. Şi te-am chemat să-mi arăţi ce să fac.” Samuel a zis: „Pentru ce mă întrebi pe mine când Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău? Domnul îţi face aşa cum îţi vestisem din partea Lui; Domnul a rupt împărăţia din mâinile tale şi a dat-o altuia, lui David. N-ai ascultat de glasul Domnului şi n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei Lui: de aceea îţi face Domnul aşa astăzi. Şi chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine, tu şi fiii tăi veţi fi împreună cu mine, şi Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor.” (I Samuel 28:15-19)

Atrag atenţia cititorului că Samuel, când a fost chemat din morţi, a repetat exact acelaşi mesaj pe care i l-a spus lui Saul când era încă în viaţă. Deci, să nu fie nimeni lesne crezător ca să se lase înşelat de cei ce spun că ar fi comunicat cu Petru, ori alt sfânt şi au primit un alt mesaj decât cel care este în Biblie. Adevăraţii sfinţi nu se contrazic pentru că ei propovăduiesc doar adevărul curat din Cuvântul lui Dumnezeu.