De ce trebuie să citim zilnic Biblia?

Întrebare:

Am o întrebare simpla care cere un răspuns convingător pentru cat mai mulți necredincioși dar si credincioși care au nevoie sa fie convinși de importanta citirii zilnice a Bibliei. Daca puteți consacra un articol special Dumnezeu sa va binecuvânteze caci am nevoie de cat mai multe argumente in discuțiile cu necredincioșii si credincioșii. Așadar întrebarea este: DE CE TREBUIE SA CITIM ZILNIC BIBLIA?

În Biblie Dumnezeu vorbește mult la acest subiect și există multe texte care se referă nemijlocit la importanța studierii zilnice a Cuvântului lui Dumnezeu. Un prim motiv este…

Ca să fii fericit

Prima cântare sfântă care începe cartea psalmilor spune astfel:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi. Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.  (Psalmi 1:1-6)

Cum vezi, omul neprihănit este comparat cu pomul care este sădit lângă un izvor de ape. Cum este izvorul pentru pom, așa este Cuvântul lui Dumnezeu pentru om. Dacă te lipești sau te separi de Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai poți aduce roade bune în viața aceasta, roade care să te facă fericit și un om de succes. Pe de altă parte, dacă cugeți la Legea lui Dumnezeu (Biblia) ziua și noaptea și îți găsești în fiecare zi plăcerea în ea, atunci vei fi un  om sau o femeie fericită, vei da rod la vreme și tot ce vei începe, vei putea să duci la bun sfârșit.

Ca să poți trăi în neprihănirea cerută de Dumnezeu

Tot in această carte a Psalmilor care sunt cântări sfinte în cea mai mare parte scrise de împăratul David, cel mai mare psalm este sub numărul 119 și este în totalitate dedicat Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce motive spune David că are pentru a citi Biblia zilnic și a o studia:

  • Ca să fii fără prihană în calea ta și fericit (v.1)
  • Ca să nu săvârșești nici o nelegiuire (v.3)
  • Ca fiind tânăr, să-ți poți ține curată cărarea pentru că te vei îndrepta după Cuvântul lui Dumnezeu (v.9)
  • Ca să strângi Cuvântul lui Dumnezeu în inimă și să nu păcătuiești împotriva Lui (v.11)
  • Ca să ai bucurie ca a celui ce are toate comorile (v.14)
  • Ca să te desfătezi în orânduirile lui Dumnezeu (v.16)
  • Ca să-ți abați ochii de la vederea lucrurilor deșarte (v.37)
  • Ca să poți trăi în neprihănirea cerută de Dumnezeu (v.40)
  • Ca să poți răspunde celui ce te batjocorește (v.42)

Ca să fii mântuit

Acesta este unul din motivele cele mai importante pentru care fiecare om trebuie să citească Biblia  – mântuirea sufletului propriu. În Biblie Dumnezeu  prezintă adevărul despre starea păcătoasă a omenirii, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus. Acest adevăr profund trebuie înțeles și crezut și aceasta poate fi realizat doar prin citirea și studierea Sfintelor Scripturi pentru că credința vine din urma auzirii iar auzirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Spre sfârșitul Evangheliei după Ioan autorul a scris:

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.  (Ioan 20:30-31)

De aceea creștinii adevărați depun tot efortul și riscă cu viețile lor ca acest Cuvânt al lui Dumnezeu (Biblia) să ajungă la fiecare om și astfel să-i fie oferită fiecărei persoane posibilitatea să creadă în Domnul Isus ca să fie mântuit de la pierzarea veșnică în flăcările iadului.

Dar va întreba atunci cineva, și dacă deja ești mântuit, la ce-ți mai trebuie să citești Biblia?

Ca să fii un om al lui Dumnezeu desăvârșit și cu totul pregătit pentru orice lucrare bună

Timotei, ucenicul lui Pavel, a avut marele har să aibă mamă și bunică creștine care aveau o credință sinceră și din pruncie l-au învățat Sfintele Scripturi. Astfel, ele au contribuit mult la zidirea caracterului lui Timotei și la creșterea lui ca și om al lui Dumnezeu. Mai apoi, Timotei a întâlnit pe Apostolul Pavel, a învățat mult de la el și a lucrat mult în Evanghelie cu acest mare apostol al tuturor vremurilor. Iată ce testament i-a lăsat Pavel lui Timotei înainte de plecarea apostolului din această viață:

Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.  (2 Timotei 3:14-17)

Doar rămânerea zilnică, adică cercetarea zilnică a Sfintelor Scripturi și urmarea învățăturii acestora îl poate face pe un om al lui Dumnezeu desăvârșit, adică pregătit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vai de slujitorul lui Dumnezeu care nu mai pune preț pe studierea zilnică și foarte serioasă a Sfintelor Scripturi.

Și dacă cititorul nu rămâne motivat de nici unul din beneficiile citirii zilnice a Bibliei prezentate mai sus, atunci măcar cel puțin trebuie să facă un efort să citească Biblia o singură dată în întregime, de la primul capitol al cărții Genesa până la ultimul capitol al cărții Apocalipsa. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă nu crezi aceasta, atunci trebuie să recunoști cel puțin că Biblia este cartea care a influențat cel mai mult istoria omenirii și aceasta în toate aspectele. Nu poți avea o înțelegere a istoriei, a artei și culturii popoarelor dacă nu cunoști conținutul Bibliei. Dacă vei merge în unul din cele mai mari muzee a lumii, mă tem că nu vei înțelege nimic din  capodoperele de pictură și sculptură prezentate acolo dacă nu vei cunoaște Biblia.

Și pentru că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu scris de oamenii lui Dumnezeu, prorocii, care au fost mânați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oricând începi să citești Biblia (dar fă aceasta zilnic) roagă-te Tatălui din ceruri și cere-i ca prin Duhul lui Sfânt să te călăuzească ca să înțelegi mesajul acestei cărți sfinte așa ca să-l poți aplica la viața ta și să-l transmiți drept și nealterat altora.