De ce protestăm împotriva propagandei homosexuale, iar împotriva celorlalte păcate – nu?

Întrebarea din acest articol se referă la protestul nostru îndreptat împotriva propagandei homosexuale:

Oameni buni, este oare homosexualitatea cel mai mare pericol care exista pentru societatea noastră de astăzi? De ce nu ieșim pe străzi sa protestam împotriva corupției, de ce nu ieșim pe străzi să protestam împotriva divorțului, de ce nu ieșim pe străzi să protestăm împotriva minciunii…? Sunt toate celelalte păcate mai neînsemnate? Dumnezeu într-adevar a distrus Sodoma si Gomora pentru păcatul homosexualității, dar a inundat întreaga lume pentru toate celelalte păcate, si noi de ce facem caz aparte numai din problema gaylor?

Dar aţi văzut vreo dată ca oamenii corupţi să creeze organizaţii, să scrie cărţi, să facă legi, grupe pentru lobby şi toate acestea doar ca să convingă societatea că corupţia este normalitate şi trebuie să fie acceptată de toţi şi nicicum, nicicând, nicăieri să nu fie discriminată?

Sau aţi văzut cumva ca oamenii divorţaţi să se întrunească în organizaţii şi să facă legi prin care să ne impună tuturor să credem şi să acceptăm că divorţul este normal şi benefic, aşa cum spun homosexualii că devierile lor sexuale sunt “benefice”? De altfel, rata catastrofică a divorţului în lumea întreagă este rezultatul eforturilor patriarhului imoralilor Alfred Kinsey pe care  homosexualii îl citează continuu şi care a produs revoluţia sexuală în America. Divorţul este unul din rezultatele acelei revoluţii sexuale.

Când aţi văzut grupe de oameni mincinoşi să se întrunească ca să creeze noi şi noi organizaţii şi cu obrăznicie de neimaginat să impună întregii societăţi legi prin care să ceară acceptarea minciunii ca normalitate şi să fie categorisit ca şi homofob oricine va obiecta împotriva minciunii?

Nici împotriva homosexualităţii nu ar fi fost organizate aceste proteste dacă cei care se complac în acest păcat şi devieri sexuale nu ar căuta să le impună întregii societăţi. Nimeni nu vine la ei în dormitor să le facă reguli pentru că viaţa intimă a fiecărei persoane în statul nostru este protejată de Constituţie şi de legile existente.

Nu este adevărat că Dumnezeu a răspândit păcatele în lume. Sfânta Scriptură spune că păcatul a fost răspândit prin oameni…

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit… (Romani 5:12)

Tocmai pentru că nu vrem să ne fie impuse practici păcătoase şi distrugătoare, avem datoria să ne prezentăm în faţa Parlamentului şi să spunem NU LEGII ANTI-DISCRIMINARE PE CRITERIU DE ORIENTARE SEXUALĂ.

Să postim azi şi să ne rugăm ca să privească Dumnezeu la postul nostru şi să ne scape de această mare ameninţare la care suntem expuşi acum.