De ce oamenii fac blesteme?

Întrebare:

De ce fac oamenii blesteme? Mai ales rudele?

De ce oamenii fac blesteme?Cred că cei mai mulţi nu realizează puterea cuvintelor şi fac blesteme fără să se gândească că este un Dumnezeu care aude şi care a spus:

Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. – (Proverbe 20:20)

Şi mai zice…

Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat. – (Proverbe 26:2)

Alţii fac blesteme pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu şi dragostea Lui. Domnul Isus ne-a învăţat să binecuvântăm pe cei care ne blestemă, indiferent cine sunt ei, chiar dacă sunt rude:

Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. (Matei 5:43-48)

Dumnezeu să ne ajute să binecuvântăm pe toţi oamenii şi pe cei care ne blestemă.