De ce nu poate concepe copii femeia care nu a făcut avort niciodată?

Întrebarea aceasta a fost adresată de o cititoare vorbitoare de limbă rusă şi de aceea va trebui să explic pe parcurs unii termeni.

Am început să trăiesc în căsătorie civilă de la 17 ani. Acum am 29 şi cu un an în urmă ne-am înregistrat căsătoria, dar după ce am trăit împreună cu soţul 11 ani nu putem avea copii. Mă întreb de ce multe femei desfrânate, care au făcut avort, pot avea copii, iar eu, care niciodată nu am făcut avort, nu pot avea. Ori să mă tratez ori nu, totuna Dumnezeu nu-mi dă copii. Răspundeţi-mi pentru ce păcate mi se întâmplă aceasta?

De ce nu poate concepe copii femeia care nu a făcut avort niciodată?

Stimată doamnă, noi trăim într-o vreme când oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu şi au schimbat valorile până acolo că numesc desfrâul “dragoste” şi concubinajul “căsătorie”. Ceea ce în Rusia este numit “căsătorie civilă” nu este căsătorie, ci concubinaj şi desfrâu. Căsătorie civilă se numeşte aceea care a fost înregistrată la oficiul stării civile fără să fi oficiat cununia la biserică. Presupun că şi căsătoria în care vă aflaţi acum a fost înregistrată doar la oficiul stării civile fără să vă fi cununat la biserică. Dacă este aşa, atunci acum sunteţi în căsătorie civilă, iar până la aceasta aţi trăit în concubinaj şi, deci, în curvie. Anii care i-aţi trăit împreună fără să fi fost căsătoriţi au fost ani când aţi necinstit căsătoria şi în Biblie scrie astfel:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Faptul că acum nu puteţi concepe copiii poate fi una din consecinţele curviei în care aţi trăit până a vă căsători legal. Eu vă sfătuiesc să vă pocăiţi deplin de păcatul acesta şi de toate celelalte păcate. Începeţi împreună cu soţul să studiaţi Biblia şi mai ales începeţi cu Noul Testament, ca să înţelegeţi bine mesajul mântuirii şi să intraţi în Noul Legământ cu Domnul Isus. Doar aşa veţi primi o iertare deplină pentru toate păcatele şi veţi primi şi Duhul Sfânt, care vă va călăuzi să trăiţi o viaţă neprihănită.

Dacă nu aţi făcut încă cununia, grăbiţi-vă să o faceţi.

La vremea potrivită, când va voi Dumnezeu, vă va da şi copii. Până atunci însă, vă sfătuiesc să înfiaţi copii. Sunt în lume foarte mulţi copii care suferă pentru că au fost părăsiţi sau, în anumite împrejurări, accidente, etc. au rămas fără părinţi. Faceţi efortul să înfiaţi copii. Recent am cunoscut un bărbat care, pe când încă nu avea 30 de ani, a făcut cancer şi a avut de suportat mai multe cursuri de chimioterapie, după care medicii i-au spus că nu va putea concepe niciodată copii. Au depus împreună cu soţia lui mari eforturi să înfieze copii şi lucrul acesta s-a lungit mulţi ani, dar totuşi, până la urmă au reuşit să înfieze. La doar 7 luni după ce au înfiat copilul soţia lui a devenit însărcinată şi a născut un băieţel minunat. Acum bucuria lui este şi mai mare pentru că soţia este însărcinată din nou şi în familia lor domneşte dragostea.

Puneţi-vă toată încrederea în Dumnezeu pentru că…

El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 113:9)