De ce Ministerul Justiţiei convoacă în pripă şedinţa mult amânată?

La şedinţa din 8 iulie 2008 de la Ministerul Justiţiei unde a fost consultată societatea civilă pe marginea proiectului de lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării, reprezentanţii ministerului ne-au anunţat că în 2-3 săptămâni vom fi chemaţi la o altă şedinţă ca să ne prezinte modificările pe care le vor face în proiectul de lege în urma ascultării opiniilor participanţilor, principala fiind excluderea sintagmei „orientare sexuală” din proiectul de lege. A urmat un timp lung de tăcere. Reprezentanţii Coaliţiei pentru Apărarea Familiei şi Moralităţii au contactat de mai multe ori Ministerul Justiţiei căutând să afle data exactă când va avea loc această şedinţă. Chiar cu mai puţin de două săptămâni au mai contactat odată şi li s-a spus că nu a fost încă fixată data şi că vom fi anunţaţi când se va hotărî.

Astăzi am aflat de la colaboratorii Uniunii Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste din Moldova că au primit chiar azi, luni, 15 septembrie, o astfel de invitaţie prin care sunt anunţaţi că şedinţa va avea loc Miercuri, 17 septembrie. Se pare că mulţi din participanţi nu au primit încă o astfel de invitaţie, şi posibil că dacă şi o vor primi, va fi după ziua de miercuri, când va avea loc şedinţa. De ce aşa? Nu este greu să ne pricepem… Se pare că colaboratorii Ministerului Justiţiei vor să facă şedinţa aceasta cu o reprezentanţă a societăţii civile cât mai limitată la număr. Astfel poate speră că vor reuşi să le „argumenteze” participanţilor de ce au ignorat cererea majorităţii covârşitoare şi au lăsat în proiectul modificat al legii sintagma „orientare sexuală”.

Îmi pare foarte rău că nu am cunoscut despre această şedinţă şi că nu am aflat de cât azi, pentru că vreau foarte mult să particip. Am ajuns aseară în Statele Unite unde urmează să am o intervenţie chirurgicală. Dacă ştiam mai dinainte, aveam să fac tot ce îmi stătea în puteri ca să particip la şedinţă şi veneam aici mai târziu. Am aflat azi că şi alţi participanţi de data trecută care au avut de spus un cuvânt tare sunt plecaţi din ţară. Parcă ţi-ar veni să crezi că cineva a pândit bine momentul ca să fixeze data acestei şedinţe.

Ce să facem acum?

Să ne rugăm ca să zădărnicească Dumnezeu planurile celor care caută să dea frâu răului. Într-o situaţie similară David s-a rugat astfel:

Dumnezeule, nu tăcea! Nu tăcea, şi nu Te odihni, Dumnezeule! Căci iată că vrăjmaşii Tăi se frământă, şi cei ce Te urăsc înalţă capul. Fac planuri pline de vicleşug împotriva poporului Tău, şi se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine. (Psalmul 83:1-3)

Să ne rugăm ca să ne păzească Dumnezeu de planurile rele care sunt făcute împotriva poporului nostru, împotriva omului şi a bisericii şi să ne punem nădejdea în Cel atotputernic ca să lucreze potrivit cu Cuvântul care l-a spus prin David când a zis:

Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit, şi scrâşneşte din dinţi împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine şi lui ziua. Cei răi trag sabia şi îşi încordează arcul, ca să doboare pe cel nenorocit şi sărac, ca să junghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor întră în însăşi inima lor, şi li se sfărâmă arcurile. (Psalmul 37:12-15)

Dacă ajungeţi să citiţi acest articol, vă rog să le spuneţi tuturor creştinilor pe care îi cunoaşteţi, ca să se roage pentru bunul mers al acestei şedinţe şi ca Domnul să le dea înţelepciune celor ce vor apăra dreptatea ca să dea argumente tari şi convingătoare.

Vă rog să transmiteţi aceasta informaţie importantă tuturor celor care cunoaşteţi că au luat parte la şedinţa din 8 iulie, aşa ca să poată veni şi ei din nou să participe şi să stea în apărarea adevărului.

Spuneţi la toţi creştinii cât de important este să ne aflăm toţi în rugăciune.

Este greu să anunţăm un post pentru ziua de marţi, dar putem să facem aceasta miercuri. Deci, să postim miercuri venind înaintea lui Dumnezeu să cerem izbăvirea de acest mare rău.