De ce l-a omorât Solomon pe Adonia?

Întrebare:

Ce a facut Adonia vrednic de moarte cerind-o pe Abisag Sunamita de sotie, caci Solomon pentru aceasta l-a omorit?

Despre uneltirile lui Adonia este scris în primele două capitole ale cărții 1 Împărați din Vechiul Testament. El s-a născut după Absalom, cel care s-a răzvrătit împotriva tatălui său David și s-a făcut singur împărat. După moartea lui Absalom, Adonia a făcut același lucru, știind bine că David promisese să-l facă împărat după el pe Solomon. Prorocul Natan a intervenit și atunci împăratul David a luat repede acțiune și l-a anunțat pe Solomon împărat și a dat poruncă să fie făcută ungerea lui  Solomon în fața poporului. Toți cei care au luat partea lui Adonia s-au umplut de spaimă și au alergat care încotro au apucat.

Adonia s-a temut de Solomon; s-a sculat şi el, a plecat şi s-a apucat de coarnele altarului. Au venit şi au spus lui Solomon: „Iată că Adonia se teme de împăratul Solomon şi s-a apucat de coarnele altarului, zicând: „Să-mi jure împăratul Solomon azi că nu va omorî pe robul său cu sabia!” Solomon a zis: „Dacă va fi om cinstit, un păr din cap nu-i va cădea la pământ; dar dacă se va găsi răutate în el, va muri.” Şi împăratul Solomon a trimis nişte oameni, care l-au coborât de pe altar. El a venit şi s-a închinat înaintea împăratului Solomon, şi Solomon i-a zis: „Du-te acasă.” (1 Împăraţi 1:50-53)

Solomon i-a cruțat viața dar l-a avertizat pe Adonia, că dacă se mai găsește ceva rău în el, atunci va muri. În vremurile antice, dacă cineva pretindea să ia de soție pe o femeie care a fost a împăratului, aceasta însemna că pretinde și la poziția de împărat, nu doar la acea femeie. Ca să înțelegeți că exact așa a fost în cazul lui Adonia, să urmărim atent cum a venit el la Bat-Șeba, mama lui Solomon, ca să o ceară pe Abișag. Atrageți atenție la introducerea pe care a făcut-o înainte de cerere.

Adonia, fiul Haghitei, s-a dus la Bat-Şeba, mama lui Solomon. Ea i-a zis: „Vii cu gânduri paşnice?” El a răspuns: „Da.” Şi a adăugat: „Am să-ţi spun o vorbă.” Ea a zis: „Vorbeşte!” Şi el a zis: „Ştii că împărăţia era a mea şi că tot Israelul îşi îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat. Dar împărăţia s-a întors şi a căzut fratelui meu, pentru că Domnul i-a dat-o. Acum îţi cer un lucru: nu-ţi întoarce faţa!” Ea i-a răspuns: „Vorbeşte!” Şi el a zis: „Spune, te rog, împăratului Solomon – căci nu se poate să nu te asculte – să-mi dea de nevastă pe Abişag, sunamita.” (1 Împăraţi 2:13-17)

Cu părere de rău, Bat-Șeba, mama lui Solomon, nu a avut suficient discernământ ca să înțeleagă intențiile lui Adonia. Acesta, dorea să o aibă pe Abișag ca să mai aibă un argument  în plus că, uite, el ar trebui să fie împăratul pentru că o are și pe Abișag de soție și să reia înapoi uneltirile de care nu se dezise. Solomon, care era un om înțelept, a înțeles imediat și, cu tot respectul pentru mama sa, i-a refuzat cererea și l-a pedepsit cu moartea pe Adonia care astfel a scos la iveala răul din inimă, adică intențiile rele pe care le avea de a relua uneltirea, dar de data aceasta împotriva lui Solomon. Prin răspunsul care l-a dat Solomon mamei sale a arătat bine că Adonia nu dorea doar pe Abișag, ci împărăția.

Împăratul Solomon a răspuns mamei sale: „Pentru ce ceri numai pe Abişag, sunamita, pentru Adonia? Cere şi împărăţia pentru el – căci este fratele meu mai mare decât mine – pentru el, pentru preotul Abiatar şi pentru Ioab, fiul Ţeruiei.” Atunci împăratul a jurat pe Domnul, zicând: „Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu-l vor costa viaţa pe Adonia cuvintele acestea! (1 Împăraţi 2:22-23)

Adonia a păcătuit împotriva tatălui său și împotriva lui Dumnezeu când a uneltit prima dată și când a cerut să-i fie cruțată viața, Solomon i-a cruțat-o. El, însă, a rămas cu răutate în inimă și răutatea aceasta l-a dus la pieire. Dumnezeu să ne păzească de mândrie și  fățărnicie și să punem preț pe iertarea care am primit-o de la Dumnezeu trăind cu curăție în inimă.