De ce Isus a prefăcut apa în vin la nunta din Cana Galileei ?

Întrebare: 

Cum aş răspunde unui alcoolic care vrea să se pocăiască şi citeşte textul din Ioan unde Domnul Isus transformă apa în vin ? Cum i-aş explica lui că alcoolul este păcat pe baza acestui text?

Isus transformă apa în vin

Sunt multe speculaţii pe care le auzim cu privire la cazul de la nunta din Cana Galileei unde Domnul Isus a prefăcut apa în vin. Haideţi să vedem ce spune textul din Ioan capitolul 2:

1 A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo. 2 Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui. 3 Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.” 4 Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.” 5 Mama Lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice.” 6 Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţare al iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. 7 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă.” Şi le-au umplut până sus. 8 „Scoateţi acum”, le-a zis El, „şi aduceţi nunului.” Şi i-au adus: 9 Nunul, după ce a gustat apa făcută vin – el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, ştiau) – a chemat pe mire 10 şi i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.” 11 Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El. (Ioan 2:1-11)

A transformat Domnul Isus apa în vin cu scopul ca oamenii să aibă ce bea la nuntă sau cu scopul de a îmbăta nuntaşii? Nicidecum. Unii mai spun că Domnul Isus a făcut apa în vin cu scopul de a se veseli şi de a lua parte la veselia de la nuntă? Să fi fost oare acesta scopul Lui? Să fi fost aceasta bucuria desăvârşită despre care mai apoi El promite să o dea ucenicilor (Ioan 15:11)? Nu găsim nici un suport biblic ca să credem aceasta. Din ceea ce ne relatează evanghelistul Ioan în acest text, devin clare următoarele motive:

  1. Prin transformarea apei în vin, Domnul Isus a pus începutul semnelor Sale. Până la nunta din Cana Galileei Domnul Isus nu a făcut nici un alt semn. Acesta a fost începutul semnelor Sale (v.11).
  2. Prin acest semn Domnul Isus a dorit să-Și arate slava Sa. Cine mai poate din apă simplă să facă cel mai bun vin? Am auzit de undeva că oamenii de ştiinţă ar putea prin diferite experimente să prefacă apa în vin. Totuşi, pentru aceasta le trebuie timp şi acel vin se zice că nu este bun. O fi aceasta adevărat sau nu, nu ştiu, dar de un lucru suntem siguri- Domnul Isus imediat a prefăcut apa în vin şi un vin care era mai bun decât cel precedent. Şi toate acestea ca ucenicii Lui mai apoi să poată spune: “şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14).
  3. Văzând slava Lui, ca rezultat al acestei minuni, ucenicii Lui au crezut în El. Toate semnele şi minunile din această Evanghelie au fost făcute şi scrise cu scopul ca noi să credem că Domnul Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi crezând în El să avem viaţa veşnică (Ioan 20:30-31). Semnul transformării apei în vin nu face excepţie. Acesta a fost scopul primar al Domnului Isus. Orice alt lucru pe care am dori să-l adăugăm de la noi sau să trecem peste cele scrise nu are nici un suport biblic.

Dacă va dori cineva să consume alcool, îşi va găsi o mulţime de argumente, chiar şi versete biblice prin care se va îndreptăţi. Într-adevăr Biblia nu este categorică cu privire la consumul de vin şi vinul în sine nu este un păcat. Beţia este condamnată de Dumnezeu şi, ca şi creştini, noi avem porunca să fim plini nu de vin, ci de Duhul Sfânt. Pentru prietenul dumnevoastră, care este alcoolic, consumul de vin este foarte periculos. Aş spune strict interzis. Să vii la Domnul Isus, să fii eliberat de patima beţiei şi apoi să continui să beai, nu faci altceva decât să deschizi din nou uşa celui rău ca să te ispitească şi apoi să te risipească în păcat… Oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. Domnul Isus a venit ca noi să cunoaştem adevărul şi adevărul să ne facă liberi, liberi de orice patimă. Deci, dacă Fiul te-a eliberat din laţul păcatului, laţul patimilor tale, cum să te mai întorci înapoi la ele?

Dumnezeu să ne ajute să trăim în sfinţenie şi să nu mai cădem în ispită!