De ce Isus nu dorea să fie jertfit pe crucea de la Golgota?

Întrebare:

Cum explicaţi cuvintele lui Isus în grădina Ghetsimani atunci când se ruga cu lacrimi şi sânge şi spunea: “Tată, dacă este cu putinţă, depărtează cupa aceasta de la Mine?” De ce Isus s-a rugat de trei ori cu disperare: “Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta”? Din aceste cuvinte reiese că Isus nu voia să meargă pe calea crucii… De ce? Dacă scopul venirii Lui a fost să moartă pe cruce, dacă moartea Lui a fost prezisă de proroci, dacă aceasta a fost unica cale de mântuire, de ce se ruga cu atâta disperare zicând: “Îndepărtează”? De ce Isus l-a numit pe Petru “Satana” atunci când Petru încerca să-l ferească din drumul care ducea spre moarte, pe când însuşi Isus se ruga “îndepărtează de la mine paharul aceasta”? Oare putea Isus să fie “satan” pentru El însuşi? Sau cu adevărat cuvintele lui Petru erau o mare ispită pentru Isus, pentru că însuşi Isus nu dorea să meargă la cruce?

Isus a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi

Domnul Isus este Dumnezeu dar când s-a întrupat pe acest pământ a avut toate calităţile şi natura omului. Epistola către Evrei ne spune:

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:14-16)

Jertfa Domnului Isus a fost absolut necesară

Pentru că:

… fără vărsare de sânge nu este iertare. (Evrei 9:22)

Voia lui Dumnezeu a fost ca prin jertfa Domnului Isus care a fost o jertfă desăvârşită, toţi oamenii să capete iertarea de păcate:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Pentru că a fost şi om, a fost ispitit şi Domnul Isus să se gândească la lucrurile oamenilor şi nu la lucrurile lui Dumnezeu, problemă de care s-a confruntat şi Petru când l-a mustrat pe Isus pentru că vorbea despre moartea Sa pe cruce.

Deci, Domnul Isus a cerut să fie luat acest pahar de la El, adică moartea de pe cruce, pentru că a fost om şi a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi, ceilalţi oameni. Dar, spre deosebire de noi, Domnul Isus a fost fără păcat, a învins toate ispitele şi a mers să fie jertfit pe cruce ca fiecare din noi să poată avea iertarea păcatelor şi darul vieţii veşnice.