De ce în Biblie sunt scrise numai numele fiicelor lui Iov dar nu şi ale fiilor lui?

Pentru a putea răspunde la această întrebare, adresată de un vizitator al site-ului nostru, să privim mai întâi la textul Biblic unde sunt scrise numele fiicelor lui Iov.

Textul Biblic

 12 În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe. 13 A avut şapte fii şi trei fete; 14 celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de-a doua Cheţia şi celei de-a treia Cheren-Hapuc. 15 În toată ţara nu erau femei aşa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moştenire printre fraţii lor. 16 Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. 17 Şi Iov a murit bătrân şi sătul de zile. (Iov 42:12-17)

Potrivit textului de mai sus, explicaţia care ar da un răspuns întrebării noastre; “De ce Biblia dă numai numele fetelor lui Iov şi nu şi a băieţilor ?”, ar fi versetul 15, unde autorul scrie aşa:

În toată ţara nu erau femei aşa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moştenire printre fraţii lor.

Autorul doreşte să ne atragă atenţia asupra a două lucruri menţionate în acest verset ce sunt legate de fiicele lui Iov si mai puţin de fiii lui.

  • În primul rând, spune că nu mai erau aşa fete frumoase în ţară precum fiicele lui Iov.
  • Şi în al doilea rând, scrie că Iov a dat fetelor lui o parte din moştenire printre fraţii lor. Potrivit vechiului Testament moştenirea se împărţea fiilor şi nu fiicelor. Fiii erau moştenitorii tatălui. Fetele primeau moştenire numai în cazul în care tatăl murea fără a avea un fiu ca moştenitor (Numeri 27:8). În cazul în care o fată primea moştenire de la tatăl ei, ea nu avea dreptul să se mărite decât cu cineva tot din seminţia din care era tatăl ei. Dumnezeu a rânduit aşa ca moştenirea unei seminţii să nu treacă asupra alteia (Numeri 36). De aceea, autorul a socotit de cuviinţă să accentueze fapta lui Iov cu privire la cele trei fete ale lui care au primit moştenire printre fraţii lor.

Dicţionarul Biblic

Am căutat să văd ce spune şi dicţionarul Biblic cu privire la cele 3 fete ale lui Iov. Numele fiecărei are o însemnătate interesantă, mai ales având în vedere că ele s-au născut în perioada de după suferinţa lui Iov.

Iemima înseamnă – “lumina zilei”. Mai poate însemna şi “porumbel”.

Prin acest nume, Iov probabil a dorit să arate că în viaţa lui, după întunericul suferinţei, a răsărit lumina zilei.

Cea de a doua fiică se chema,

Cheţia – “cassia” înseamnă iarbă aromată

Despre acest fel de iarbă se menţionează şi în Psalmul 45:8 unde spune aşa:

Smirna, aloea şi casia îţi umplu de miros plăcut toate veşmintele; în casele tale împărăteşti de fildeş te înveselesc instrumentele cu corzi.

Şi cea de a treia fiică se numea

Cheren-Hapucceea ce se traduce ca “Corn de antimoniu” folosit de femei la vopsirea ochilor.

Privind la însemnătatea numelor fiicelor lui Iov, vedem că acestea sunt legate, ori pentru a arăta că perioada de suferinţă a luat sfârşit, ori pentru a accentua frumuseţea lor.

Mai mult Biblia nu vorbește despre nici una dintre ele. Cât despre fiii lui Iov, vedem că Dumnezeu nu a găsit de cuviinţă să ne dea numele lor, probabil din cauza că nu a fost nimic important de menţionat cu privire la ei.