De ce Hristos ”a încălcat sîmbăta” şi ce a vrut să arate cu asta?

Să privim la un caz concret din Sfintele Scripturi:

În vremea aceea, mergea Iisus, într-o zi de sâmbătă, printre semănături, iar ucenicii Lui au flămânzit şi au început să smulgă spice şi să mănânce. Văzând aceasta, fariseii au zis Lui: Iată, ucenicii Tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. Iar El le-a zis: Au n-aţi citit ce-a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa Domnului şi a mâncat pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor? Sau n-aţi citit în Lege că preoţii, sâmbăta, în templu, calcă sâmbăta şi sunt fără de vină? Ci grăiesc vouă că mai mare decât templul este aici. Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi. Că Domn este şi al sâmbetei Fiul Omului. (Matei 12:1-8)

De ce Hristos ”a încălcat sîmbăta” şi ce a vrut să arate cu asta?Pentru farisei sâmbăta nu devenise altceva decât o simplă tradiţie pe care o respectau cu toată stricteţea şi erau gata să omoare pe oricine o încălca dar nu căutau să înţeleagă adevăratul sens al sâmbetei. Dar sâmbăta (odihna) tocmai era o umbră a odihnei adevărate pe care o putem avea doar în Domnul Isus Hristos. Nu ştiu cât de atenţi au fost ei când Domnul Isus le-a spus că El este Domn al Sâmbetei, adică STĂPÂN AL ODIHNEI. Doar El este în stare să ne dea odihna adevărată şi aceasta este dată numai celor care cred din toată inima în El şi sunt născuţi din nou.

Imediat după această discuţie cu fariseii, a urmat un alt caz:

Şi trecând de acolo, a venit în sinagoga lor. Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi o va scoate? Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade a face bine sâmbăta. Atunci i-a zis omului: Întinde mâna ta. El a întins-o şi s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă. Şi ieşind, fariseii s-au sfătuit împotriva Lui cum să-L piardă. (Matei 12:9-14)

Vedeţi cât de periculoasă a devenit religia acestor oameni din moment ce se axa doar pe tradiţie omenească? Domnul Isus spune că ei respectau sâmbăta, dar dacă cumva le cădea o oaie în groapă în această zi, ei ar fi călcat sâmbăta (ar fi mers împotriva convingerilor proprii) numai ca să-şi scape oaia. Dar, dacă era vorba de vindecarea unui om, ei nu o vedeau importantă şi chiar o vedeau a fi păcat. Ce priorităţi păgâneşti şi deşarte mai aveau aceşti oameni… Pe primul loc sta oaia, apoi religia şi la urmă omul. Domnul Isus a încălcat în mod intenţionat sâmbăta şi pentru a le arăta această realitate a religiei lor care era doar religie, dar nu o relaţie cu Dumnezeu, pentru că atunci când ai o relaţie cu Dumnezeu îl iubeşti şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi şi vei avea milă de el.