De ce există puțin crestini care aduc roade in Evanghelie? | Vasile Fialt

Domnul Isus a spus că El este vița și noi suntem mlăditele și că orice mlădiță care este în El aduce roadă. De ce există așa de mulți creștini care nu aduc roade? Ce pot și trebuie ei să facă ca să devină roditori în Evanghelie?