Despre potop şi inundaţii

Întrebare:

În Geneza 9:9-17 (v.11) Dumnezeu spune că nu va mai nimici nici o făptură cu apele potopului. Cum se explică inundaţiile tot mai abundente si răspândite care aduc ravagii omeneşti, inclusiv?

Spre deosebire de inundaţiile din zilele noastre care sunt locale, apele potopului au acoperit toată suprafaţa planetei. Iată descrierea potopului:

Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s-a înălţat deasupra pământului. Apele au ajuns mari şi au crescut foarte mult pe pământ, şi corabia plutea pe deasupra apelor. Apele au ajuns din ce în ce mai mari şi toţi munţii înalţi, care sunt sub cerul întreg, au fost acoperiţi. Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi. Şi a pierit orice făptură care se mişca pe pământ, atât păsările, cât şi vitele şi fiarele, tot ce se târa pe pământ şi toţi oamenii. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat, a murit. Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe şi ce era cu el în corabie. Apele au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile. (Geneza 7:17-24)

Scriptura spune că apele au acoperit toţi munţii înalţi şi s-au ridicat deasupra munţilor cu 50 de coţi (aproximativ 25 metri). O altă dovadă că apele au acoperit toată suprafaţa planetei este faptul că a murit tot ce era pe pământul uscat.