De ce este scris despre femeie că este mai amară decât moartea?

 

Întrebare: 

 

Ajutați-mă, vă rog, să înțeleg câteva versete din Biblie care se află la Eclesiastul 7:25-29. De ce femeia este mai amară decât moartea? De ce cel plăcut lui Dumnezeu scapă din mâinile ei care sunt niște lanțuri și a cărei inimă este o cursă, iar cel păcătos este prins de ea? 

 

Haideți mai întâi să privim la textul din Eclesiastul: 

 

M-am apucat şi am cercetat toate lucrurile cu gând să înţeleg, să adâncesc şi să caut înţelepciunea şi rostul lucrurilor şi să pricep nebunia răutăţii şi rătăcirea prostiei. Şi am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă este o cursă şi un laţ şi ale cărei mâini sunt nişte lanţuri; cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul; iată ce-mi caută şi acum sufletul şi n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii.(Eclesiastul 7:25-29)

 

Dacă citiți cu atenție textul, veți vedea că nu toate femeile sunt mai amare decât moartea, ci Solomon specifică “a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri”. Putem înțelege și mai bine aceste expresii și ce dorește Solomon să spună prin aceasta citind cartea Proverbelor capitolul 5, cuvinte pe care Dumnezeu ni le-a transmis tot prin mâna lui Solomon. La capitolul 5 Solomon dă fiului său următoarele învățături: 

 

Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea şi pleacă urechea la învăţătura mea, ca să fii cu chibzuinţă și buzele tale să aibă cunoştinţă. Căci buzele femeii străine strecoară miere şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge. Şi acum, fiule, ascultă-mă şi nu te abate de la cuvintele gurii mele: depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei, ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta şi unui om fără milă anii tăi” (Proverbe 5:1-9)

 

Versetele de mai sus descriu femeia străină sau stricată care întinde curse, prin folosirea buzelor ca să strecoare la început “miere”, dar după ce te prinde în lațul ei, devine mai amară ca pelinul. În acest capitol găsiți și răspuns la a doua întrebare a dumneavoastră: 

 

De ce cel plăcut lui Dumnezeu scapă din mâinile ei, iar cel păcătos este prins de ea?

 

Versetele de mai sus explică: cel plăcut lui Dumnezeu ascultă sfaturile și învățătura. Anume ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu îl ajută pe un bărbat să scape din lațul femeii desfrânate. Așa el poate să se depărteze de la drumul care duce la ea. La capitolul 7 din Proverbe, Solomon ne arată un alt caz când cel păcătos apucă pe căile acestei femei stricate și ca rezultat este prins în lațul ei. Pentru o bună înțelegere a acestor două capitole din Proverbe, precum și pentru o bună înțegere cu privire la cum să te protejezi de lațurile oamenilor imorali și stricați, vă recomand cursul de studiu biblic “Sexualitate din perspectiva Bibliei”. În acest curs veți învăța în detalii cum să fii un om înțelept care nu merge pe căi stricate, ci trăiește o viață de sfințenie în ce privește sexul, după codul de legi lăsat de Dumnezeu. 

 

Totuși, nu numai femeile pot fi stricate, ci și bărbații. Exact așa un bărbat stricat devine mai amar ca pelinul și drumul lui duce la moarte. Nu vrea Solomon să spună că numai femeile sunt păcătoase, deoarece chiar în capitolul 7 din  Eclesiastul, înainte ca să spună despre femeie, el a spus: “Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască”. (Eclesiastul 7:20). 

Solomon vorbește nu numai despre femeile stricate, ci și despre femei model. În capitolul 31 din cartea Proverbelor el vorbește despre femeia model pe care i-a descris-o însăși mama sa. Vă motivez să studiați cursul de studiu inductiv “Căsătorie fără regrete”, căci acolo veți găsi o lecție despre femeia model și veți studia în detalii capitolul 31 de la Proverbe. Tot în acest curs veți găsi o altă lecție despre “Roul Femeii” pe care i l-a dat Dumnezeu în familie.

 

Cu privire la cartea Eclesiastul, trebuie să știți că această carte transmite cugetările lui Solomon, concluziile lui la care a ajuns în timpul cercetărilor sale. De aceea trebuie să fiți foarte atenți pentru a face o delimitare între concluziile personale ale lui Solomon și adevărurile date de Dumnezeu. Toate concluziile și cercetările lui Solomon din cartea aceasta trebuie de verficat în lumina întregii Sfintei Scripturi și numai așa poți ajunge la o concluzie corectă. 

 

Valoarea adevărată a femeii

Femeia are o valoare deosebit de mare în ochii lui Dumnezeu. El a creat-o după chipul și asemănarea Sa, exact cum l-a creat și pe bărbat. Pentru a înțelege cu adevărat valoarea pe care o dă Dumnezeu femeii în Biblie, vă recomand cu insistență 3 cursuri excepționale scrise de Mia Oglice: Femeile Bibliei cu numeFemeile Bibliei fără nume și un curs pentru fetele necăsătorite intitulat “Fetele, podoaba caselor noastre”.  În aceste cursuri veți face un studiu în detalii despre ce spune Biblia despre femei. Cu ocazia aceasta vă invit și la Festivalul Precept Ministries Moldova unde sora Mia Oglice împreună cu fratele Costel vor preda cursul “Căsătorie fără Regrete”. Profitați de această ocazie. 

 

Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că acum, în Hristos… 

 

Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos  Isus.”(Galateni 3:28)