De ce Apostolul Pavel spune că este mai bine să nu te căsătorești?

Întrebare:

Este adevărat că în Biblie scrie că este mai bine să nu te căsătorești? Care este acest bine? 

Da, este adevărat. În capitolul 7 al Epistolei 1 către Corinteni, Apostolul Pavel a scris că este mai bine să nu te căsătorești, dacă te poți înfrâna ca să nu fii sub presiunea dorinței de a întreține relații sexuale. Apostolul Pavel nu era căsătorit. El a scris astfel cu privire la căsătorie:

Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui; unul într-un fel, altul într-altul. (1 Corinteni 7:7)

Deci, Apostolul Pavel spune că că este mai bine să te căsătorești și tot odată spune că fiecare om are de la Dumnezeu darul lui în privința căsătoriei. Pentru unul este un dar de la Dumnezeu să se căsătorească și tot un dar de la Dumnezeu este pentru alții să nu se căsătorească. Același lucru (că este mai bine să nu te căsătorești) îl repetă și în următorul verset și apoi explică și în ce împrejurări când zice:

Celor neînsurași și văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfâna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. (1 Corinteni 7:8-9)

Deci, poți recunoaște că ai darul de la Dumnezeu să nu te căsătorești dacă te poți înfrâna de la aceasta fără ca să fii apăsat sau apăsată de presiunea dorinței sexuale. În continuare Apostolul Pavel dă câteva motive pentru care este mai bine cineva să nu se căsătorească:

1. Strâmtorare și necazuri

În contextul persecuțiilor din acea vreme, Apostolul a scris:

Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este. Eşti legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ. (1 Corinteni 7:26-28)

Pe cei căsătoriți necazurile pricinuite de strâmtorarea de atunci aveau să-i afecteze mai mult și Apostolul dorea să-i cruțe de ele spunându-le că este mai bine să nu se căsătorească.

2. Ca să slujească Domnului fără griji și fără piedici

Acesta este următorul motiv pentru a rămâne cineva necăsătorit și Apostolul Pavel îl prezintă astfel:

Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine nu este însurat se îngrijeşte de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă, şi cu trupul, şi cu duhul; iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos şi ca să puteţi sluji Domnului fără piedici. (1 Corinteni 7:32-35)

Și un iltim motiv este…

3. Ca să fie mai fericiți

Aceasta spune Apostolul Pavel la încheierea acestui capitol șapte când abordează situația văduvelor creștine care au posibilitate să se căsătorească și zice:

O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar, dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul. Dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne aşa cum este. Şi cred că şi eu am Duhul lui Dumnezeu. (1 Corinteni 7:39-40)

Căsătoria sau lipsa acesteia  nu este condiție pentru mântuire sau indiciu a spiritualității unui om.  Tot Apostolul Pavel este cel care grav a acuzat pe ereticii care opreau căsătoria prin învățăturile lor nimicitoare. În Epistola I către Timotei Apostolul a scris:

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. (1 Timotei 4:1-3)

Am văzut de multe ori cum oamenii au tendința să-i compătimească pe cei ce nu se căsătoresc, mai ales pe femeile care rămân necăsătorite. Și nu este corect aceasta. Iar unele din femeile care nu au fost cerute în căsătorie poartă în inimile lor amărăciune la adresa lui Dumnezeu pentru faptul că au rămas necăsătorite. Nu este bine așa. Trebuie să înțeleagă fiecare că așa cum este un dar și o binecuvântare de la Dumnezeu să te căsătorești, tot așa este un dar și o binecuvântare de la Dumnezeu să poți fi necăsătorit și să-i slujești lui Dumnezeu fără griji și cu toată ființa ta. Doar așa, în slujire și închinare deplină față de Dumnezeu poate experimenta adevărata fericire o persoană necăsătorită. Iar cei care sunt căsătoriți, să fie atenți la felul cum vorbesc în prezența celor necăsătoriți și cum se dau cu părerea cu privire la căsătorie. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să-I slujim Domnului cu toată dedicarea și cei care sunt căsătoriți, să  nu se împiedice unul pe altul în slujire, ci invers, să se ajute și să se sprijinească.

Recent am avut posibilitate să vizitez misiunea “Faith comes by hearing” din orașul Albuquerque, New Mexico. Am rămas foarte impresionat de lucrarea acestei misiuni care produce materiale audio pentru popoarele care nu au încă Biblia scrisă în limba lor și mai ales pentru cei care nu știu să citească.

Misiunea aceasta a început la inițiativa unui om, care împreună cu soția sa, au decis să-și vândă averile și să cumpere un autobus ca apoi să poată merge din loc în loc să predice Evanghelia. Așa au mers cu copiii și au slujit. Inițiativa a fost a soțului, dar cum ar fi putut el să facă o astfel de lucrare dacă ar fi avut o soție care ar fi iubit mai mult confortul decât pe Dumnezeu? Numai pentru că au avut ambii așa inimi dedicate pentru Hristos și Evanghelie, au putut fi folosiți de Dumnezeu în chip minunat și mulți, mulți oameni au ajuns să audă mesajul mântuirii prin lucrarea făcută de ei.

Cu prilejul acesta vreau să te întreb cum este în căsătoria voastră? V-a făcut mai eficienți în Evanghelie, sau invers, v-a făcut neroditori? De ce? Nu cumva din pricina că tu ești cel care iubești mai mult confortul decât slujirea lui Dumnezeu?

Este prilejul să se gândească și cei necăsătoriți că este important să între în căsătorie doar cu o persoană care îl iubește din inimă pe Dumnezeu și care este gata să se sacrifice deplin pentru Evanghelie. Așa să ne ajute Dumnezeu.