De ce este important să-i îndemnăm pe copii la încheierea legământului cu Domnul Isus Hristos?

Întrebare: 

Vrem să facem o tabără pentru copii și ne gândim împreună cu echipa întreagă dacă trebuie sau nu să facem chemare la pocăință? Unii spun că nu trebuie să facem aceasta, pentru că copiii sunt încă prea mici și decizia lor nu va fi una serioasă. Alții, însă, spun că altfel nu are rost să facem tabără dacă nu le cerem copiilor să ia această hotărâre și nu-i chemăm să devină ucenici ai Domnului Isus ca să moștenească Împărăția lui Dumnezeu. Ce credeți vizavi de acest subiect? 

Cred că trebuie neapărat să-i îndemnați pe copiii să ia decizia importantă de a intra în Noul Legământ cu Domnul Isus și să-I fie ucenici credincioși pentru toată viața lor. Cazul la care voi face referință este relatat în toate trei evanghelii sinoptice (Matei, Marcu și Luca) și ne arată importanța și seriozitatea deciziei pe care o pot lua copiii în ce privește urmarea lui Hristos. Voi face referință la descrierea acestui caz așa cum o găsim în Evanghelile după Matei și Luca. 

În Evanghelia după Matei scrie astfel: 

Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” După ce Şi-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. (Matei 19:13-15) 

Descrierea aceasta scurtă scoate în evidență cât de diferit gândeau Isus și ucenicii despre deciziile pe care le pot lua copii și despre credința lor. Ucenicii lui Isus au certat pe părinții care și-au adus copiii la Isus și aceasta arată că ei nu puneau valoarea necesară nici pe copii și nici pe credința lor. Nu că ar fi vrut să-i nesocotească, dar credeau că sunt lucruri mai importante și că mântuirea celor maturi ( care au cu mult mai multe păcate) este mai necesară. Domnul Isus când a văzut aceasta a spus să fie lăsați copilașii să vină la El și să nu-i oprească nimeni pentru că Împărăția cerurilor este a celor ca ei, și deci și a lor. Cei care vin la Isus au parte de intrare în Împărăția lui Dumnezeu pentru că El, Mântuitorul, este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât doar prin credință în El. Însuși Domnul Isus spune că copiii pot să vină la el așa ca să aibă parte de intrare și moștenire în Împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul n-a disprețuit decizia copiilor și nu trebuie să o disprețuim nici noi. 

Același caz este realatat astfel de către evanghelistul Marcu: 

I-au adus nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!” Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10:13-16) 

Evanghelistul Marcu scoate în evidență faptul că Isus chiar s-a mâniat pe cei care certau pe părinții care au adus copiii la El. S-a mâniat pentru că ei nu le perminteau copiilor să vină la El și le-a poruncit ucenicilor să nu-i oprească pe copii să vină la El. Spre deosebire de ucenici și mulți oameni care au trăit de-a lungul secolelor și care mai cred și cazi că copiii nu pot lua decizii serioase pentru viața lor, Domnul Isus îi dă drept pildă pe copiii în ceea ce primește primirea Împărăției lui Dumnezeu și spune că dacă cei maturi nu vor primi Împărăția Cerurilor în același fel cu nici un chip nu vor intra in ea. Atunci când îi chemăm pe copiii să devină ucenicii lui Isus, să-L urmeze în toate pe El, tocmai le facem copiilor invitația să primească Împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă nu le facem această invitație, tocmai prin acest fapt devenim cei care îi oprim și să nu ne trezim că așa cum au făcut ucenicii Lui pe vremuri, Îi provocăm și noi mânia prin acțiunile noastre sau lipsa de acțiune. 

De când am devenit creștin am căutat totdeauna să le vestesc Împărăția lui Dumnezeu copiilor noștri și tuturor copiilor la care mi-a dat Dumnezeu posibilitate să le vorbesc. Am văzut decizii foarte serioase luate de copiii și, chiar dacă au avut unele momente când au ratacit pentru puțină vreme de la credință, acei copiii crescând mari s-au intors la Dumnezeu și au slujit cu multă dedicare și așa fac și azi. Unii din ei au mers în țări îndepărtate unde viața le este în pericol zilnic pentru propovăduirea Evanghelie. Viața lor tărită evlavios și dedicarea pe care o au în Evanghelie îmi dovedește încă odată cât de important este să-i învățăm pe copii Cuvântul lui Dumnezeu și să-i chemăm să-L urmeze pe Isus intrând în Noul Legământ cu El și devenind ucenicii Lui. De aceea, vad deosebit de importantă organizarea de tabere creștine pentru copiii și chemarea lor la pocăință și la intrarea în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos ca să-I fie ucenici credincioși pentru tot restul vieții lor. 

De ce este important să-i îndemnăm pe copii să încheie legământul cu Domnul Isus?

Știu că printre cititorii acestui portal sunt mulți creștini care au organizat și au predat în tabere de copii. Vă invit să împărtășiți experiența și opiniva voastră vizavi de acest subiect. 

De asemenea, invit pe cei care au ales să-L urmeze pe Isus Hristos din copilărie să ne împărtășească despre seriozitatea deciziei luate de ei atunci.