De ce Dumnezeu permite actele teroriste?

Întrebare:

Bună, domnule pastor! Trăim în clipe grele, când zi de zi se comit acte teroriste de către musulmani…Trăim peste hotarele Moldovei și ceea ce se întâmplă aici, în UE,  ne provoacă frica pentru familiile noastre…Lăsăm siguranța noastră în mâinile Domnului, căci numai El e în putere să oprească aceste fărădelegi…Cum credeți, de ce Dumnezeu permite să se întâmple aceste lucruri?

23wed1-blog427-v2Împăratul David a scris despre sine așa:

“Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.”(Psalmul 4:8)

Pentru mulți Europa a fost totdeauna un loc liniștit și bun, unde puteai lucra și trăi în pace. Dar uite că evenimentele din ultimii ani arată că nu este chiar așa. Dacă ați ajuns în Europa pentru a  avea o viață mai bună, pentru a oferi copiilor o viață mai înstărită și un loc de trai mai liniștit, iată-vă acum în fața unei realități dure, care arată că nu este așa… Viața se poate sfârși în orice clipă, indiferent de loc și împrejurări. Îmi plac foarte mult cuvintele scrise de Kay Arthur în cartea sa “Cerul, Iadul și viața după moarte” unde zice:

“Fiecare din noi are programată o întâlnire cu moartea și la întâlnirea acea vom fi prezenți, indiferent cât de ocupați vom fi, cât de nepotrivit ni se va părea momentulul acela și cât de multe lucururi le vom lăsa nefăcute. Când Dumnezeu alege să-și retragă suflarea de viață, nu se are în vedere nicio cerere de amânare. Nu putem negocia cu Dumnezeu o viață mai lungă. El stabilește data și timpul morții, potrivit cu planul Său.” (Kay Arthur, Cerul,Iadul și viața după moarte, pagina 20) 

Părerea mea este că Dumnezeu permite să se întâmple astăzi aceste lucruri anume ca să ne facă să depindem de El mai mult ca oricând. Într-o lume modernă ca Europa, unde oamenilor le este mai ușor să se încreadă în sistemele lor de guvernare decât în Dumnezeu, Domnul vrea să ne ajute să înțelegem că siguranța vieții noastre nu depinde de loc și timp, ci de El. Dar un lucru de care trebuie să fim siguri totdeauna este că în viața copiilor lui Dumnezeu toate lucrurile, chiar și cele care par a fi catastrofe, acte teroriste, ele lucrează împreună spre binele nostru (Romani 8:28). Așa spune Biblia  și așa noi credem. Apoi, vedeți cum este firea noastră omenească: cazuri din acestea cu acte teroriste sau diferite catastrofe, într-un fel sau altul, pe unii îi fac să uite de toate zilele însorite din viața lor când Dumnezeu Și-a revărsat bunătatea asupra lor. Aceste “catastrofe” nu trebuie să umbrească mila și dragostea Lui din viața noatră. Noi, creștinii, trebuie să le privim altfel. În astfel de evenimente tragice, nu ne putem bucura de ele, dar putem să trăim în ele la înălțimea chemării Lui. Putem arăta oamenilor dragostea și compasiunea lui Dumnezeu, putem să ne rugăm pentru ei, să le spunem Evanghelia, să jertfim din ce avem ca să le alinăm durerea și acestea toate împreună pot aduce mângâiere și mântuire sufletelor oamenilor.
Dumnezeu este Suveran și Atotputernic, El are un scop pentru toate lucrurile pe care le face sau pe care le îngăduie, așa cum a spus și împăratul Nebucadnețar:

“…El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pămîntului, și nimeni nu poate să stea împotriva mîniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?”(Daniel 4:35)

Vă recomand cursul de studiu biblic inductiv “Doamne, vreau să Te cunosc” unde în mod special, studiind lecția 3 despre Numele lui Dumnezeu “El Elion- Dumnezeu Cel Atotputernic”, cu siguranță vă va ajuta să înțelegeți mai bine de ce Dumnezeu îngăduie actele teroriste.
Dumnezeu să ne ajute să fim mesageri ai Lui, indiferent de împrejurări și vremuri.